انواع مقاله جديد

انواع مقاله جديد
دانلود مقاله تحقيق دانشگاهي
نويسندگان
لينک دوستان
آمار
امروز : 0
ديروز : 0
افراد آنلاين : 5
همه : 0

فعاليت هاي انجام شده:

-قالب بندي ستون -EW4P (شمالي) ‌}امروز: ۲^m 15 و كل: ۲^m 9202{

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)

-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

 

يكشنبه۸۳/۴/۲۸

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-بتن ريزي ستون -EW4P (شمالي) ‌}امروز: ۳^m 6 و كل: ۳^m 8110‍{

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)

 

دوشنبه۸۳/۴/۲۹

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-آرماتوربندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 769‍{

-قالب بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: ۲^m 20 و كل: ۲^m 9222‍{

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-بازكردن قسمتي از قالب هاي ديواره كوله جنوبي

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)

-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان

-جابجايي كابل برق ۲۰ كيلو ولت در قسمت شمالي

 

 

 

سه شنبه۸۳/۴/۳۰

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-قالب بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: ۲^m 20 و كل: ۲^m 9242‍{

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)

-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

 

 

جهارشنبه۸۳/۴/۳۱

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-آرماتور بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 771‍{

-بتن ريزي ستون -EE4P (شمالي) }امروز: ۳^m 18 و كل: ۳^m 8128‍{

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

– كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)

-خم و برش آرماتورهاي پايه هاي -E1P (در حال اجرا)

 

پنج شنبه۸۳/۵/۱

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-آرماتوربندي ديوار كوله مياني E-1A ‌}امروز: t 2.5 و كل: t 773.5‍{

-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي -E1P (در حال اجرا)

-نقشه برداري جهت تعيين محل قرارگيري ستون هاي جنوبي با كمك دستگاه نظارت

-آماده سازي و مشخص كردن اجرايي محل آرماتوربندي ستون هاي جنوبي (با بستن ريسمان كار) براي عمليات آرماتوربندي

-بيرون كشيدن لوله و موتور چاه پادگان توسط جرثقيل و برش دادن آنها

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

 

جمعه۸۳/۵/۲

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-آرماتوربندي ستون هاي -E1P ‌}امروز: t 2 و كل: t 775.5‍{

-قالب بندي ادامه ستون هاي -EE4P

شنبه۸۳/۵/۳

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-قالب بندي فونداسيون -E1P (جنوبي) ‌}امروز: ۲^m 133 و كل: ۲^m 9375‍{

-قالب بندي ادامه ستون هاي -EE4P ‌(شمالي) }امروز: ۲^m 15 و كل: ۲^m 9390‍{

-بتن ريزي فونداسيون -E1P (جنوبي) }امروز: ۳^m 120 و كل: ۳^m 8248‍{

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

-آرماتوربندي كوله جنوبي

يكشنبه۸۳/۵/۴

فعاليت هاي انجام شده:

-بتن ريزي فونداسيون -E1P (جنوبي) }امروز: ۳^m 80 و كل: ۳^m 8328‍{

-بتن ريزي ستون -EE4P (شمالي) }امروز: ۳^m 6 و كل: ۳^m 8334‍{

-بتن ريزي تكميلي ديوارها در رمپ ا }امروز: ۳^m 5 و كل: ۳^m 8339‍{

-آرماتوربندي ستون هاي –WW3P (مياني-شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 777.5‍{

دوشنبه۸۳/۵/۵

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-آرماتوربندي ستون هاي –WW3P (مياني-شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 779.5‍{

-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي ۳P (در حال اجرا)

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

گزارش كار روزانه قطار شهري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۲۲:۳۲ ] [ مينا ]

كاشيكاري يكي از روشهاي دلپذير تزئين معماري در تمام سرزمينهاي اسلامي است. تحول و توسعه كاشي ها از عناصر خارجي كوچك رنگي در نماهاي آجري آغاز و به پوشش كامل بنا در آثار تاريخي قرون هشتم و نهم هجري انجاميد. در سرزمينهاي غرب جهان اسلام كه بناها اساسا سنگي بود، كاشي هاي درخشان رنگارنگ بر روي ديوارهاي سنگي خاكستري ساختمانهاي قرن دهم و يازدهم تركيه، تأثيري كاملا متفاوت اما همگون و پر احساس ايجاد مي كردند.

جز مهم كاشي، لعاب است. لعاب سطحي شيشه مانند است كه دو عملكرد دارد: تزييني و كاربردي. كاشي هاي لعاب دار نه تنها باعث غناي سطح معماري مزين به كاشي مي شوند بلكه به عنوان عايق ديوارهاي ساختمان در برابر رطوبت و آب، عمل مي كنند.

تا دو قرن پس از ظهور اسلام در منطقه بين النهرين شاهدي بر رواج صنعت كاشيكاري نداريم و تنها در اين زمان يعني اواسط قرن سوم هجري، هنر كاشيكاري احيا شده و رونقي مجدد يافت. در حفاري هاي شهر سامرا، پايتخت عباسيان، بين سالهاي ۸۳۶ تا ۸۸۳ ميلادي بخشي از يك كاشي چهارگوش چندرنگ لعابدار كه طرحي از يك پرنده را در بر داشته به دست آمده است. از جمله كاشي هايي كه توسط سفالگران شهر سامرا توليد و به كشور تونس صادر مي شد، مي توان به تعداد صد و پنجاه كاشي چهارگوش چند رنگ و لعابدار اشاره كرد كه هنوز در اطراف بالاترين قسمت محراب مسجد جامع قيروان قابل مشاهده اند. احتمالا بغداد، بصره و كوفه مراكز توليد محصولات سفالي در دوران عباسي بوده اند. صنعت سفالگري عراق در دهه پاياني قرن سوم هجري رو به افول گذاشت و تقليد از توليدات وابسته به پايتخت در بخش هاي زيادي از امپراتوري اسلامي مانند راقه در سوريه شمالي و نيشابور در شرق ايران ادامه يافت. در همين دوران، يك مركز مهم ساخت كاشي هاي لعابي در زمان خلفاي فاطمي در فسطاط مصر تأسيس گرديد.

نخستين نشانه هاي كاشيكاري بر سطوح معماري، به حدود سال ۴۵۰ ه.ق باز مي گردد كه نمونه اي از آن بر مناره مسجد جامع دمشق به چشم مي خورد. سطح اين مناره با تزئينات هندسي و استفاده از تكنيك آجركاري پوشش يافته، ولي محدوده كتيبه اي آن با استفاده از كاشيهاي فيروزه اي لعابدار تزئين گرديده است.

شبستان گنبد دار مسجد جامع قزوين( ۵۰۹ ه.ق) شامل حاشيه اي تزئيني از كاشيهاي فيروزه اي رنگ كوچك مي باشد و از نخستين موارد شناخته شده اي است كه استفاده از كاشي در تزئينات داخلي بنا را در ايران اسلامي به نمايش مي گذارد. در قرن ششم هجري، كاشيهايي يا لعابهاي فيروزه اي و لاجوردي با محبوبيتي روزافزون رو به رو گرديده و به صورت گسترده در كنار آجرهاي بدون لعاب به كار گرفته شدند.

تا اوايل قرن هفتم هجري، ماده مورد استفاده براي ساخت كاشي ها گل بود اما در قرن ششم هجري، يك ماده دست ساز كه به عنوان خمير سنگ يا خمير چيني مشهور است، معمول گرديد و در مصر و سوريه و ايران مورد استفاده قرار گرفت.

در دوره حكومت سلجوقيان و در دوره اي پيش از آغاز قرن هفتم هجري، توليد كاشي توسعه خيره كننده اي يافت. مركز اصلي توليد، شهر كاشان بود. تعداد بسيار زيادي از گونه هاي مختلف كاشي چه از نظر فرم و چه از نظر تكنيك ساخت، در اين شهر توليد مي شد. اشكالي همچون ستاره هاي هشت گوش و شش گوش، چليپا وشش ضلعي براي شكيل نمودن ازاره هاي درون ساختمانها با يكديگر تركيب مي شدند. از كاشيهاي لوحه مانند در فرمهاي مربع يا مستطيل شكل و به صورت حاشيه و كتيبه در قسمت بالايي قاب ازاره ها استفاده مي شد. قالبريزي برخي از كاشي ها به صورت برجسته انجام مي شد در حالي كه برخي ديگر مسطح بوده و تنها با رنگ تزئين مي شدند. در اين دوران از سه تكنيك لعاب تك رنگ، رنگ آميزي مينائي بر روي لعاب و رنگ آميزي زرين فام بر روي لعاب استفاده مي شد.

تحقيق در مورد كاشي كاري

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۲۱:۳۸ ] [ مينا ]

پيشگفتار

سده هاي خاكي وپاره سنگي نسبت به سايرانواع سدها انواع سدها(سدهاي بتني) در برابرزلزله بيشتر مستعد تخريب مي باشند .

باوجود اين ، بررسي دقيق پايداري سدهاي خاكي در برابر زلزله از پيچيده ترين مسائل در حوزه سازهاي خاكي است علت اين پيچيدگي وعدم قطعيت درنتيجه گيري در حال حاضر اين است كه مجموعه ي معلومات وروابط بين آنها درتحليل اين مسأله بسيار متفاوت ومتنوع است .

تنوع خواص بدنه سدهاي خاكي مخصوصا رفتار ديناميكي آنها ، گوناگوني جنس وضخامت وشرايط ديگر شالوده ي آنها ( كه هركدام در انتقال ،تضعيف وياتقويت امواج لرزه اي نقش اساسي دارند) ،وتفاوتهاي اصولي ويژگيهاي موثر زلزله ها مانند فاصله مركز زلزله تا سد، شدن وطول امواج وميزان استهلاك همه عواملي هستند كه هركدام از آنها مي تواند در واكنش ديناميكي سد نقش مهمي را داشته باشد.

از اينرو بايد انتظار داشت كه در يك تحليل دقيق رياضي كه مبتني ومبناي قضاوت و اطمينان طراح قرار ميگيرد ويژگيهاي متنوعي كاملا مشخص وشناخته شده باشد و ارتباط اين ويژگيها با پايداري براساس يك تحليل رياضي استوار باشد ، در غير اين صورت درجه اعتبار آن تحليل يا ميزان ابهام وتقريب آن مشخص نخواهد بود.

سير پيشرفت شناخت وچگونگي تاثير زلزله بر سد خاكي ؛

هرچند موضوع آسيب پذيري سدخاكي در برابرزلزله از زمانهاي قبل توجه مورد توجه بوده است، ولي چون اصولا تعداد اندكي از سدهاي بزرگ در اثر زلزله آسيب ديده اند (مثل سد شيفليد sheffield در سانتاباربارا Sonta Bara در زلزله سال ۱۹۵۰ ونيز تخريب خاكريزي به ارتفاع ۵ متر در آنكوريج در زلزله سال ۱۹۶۴ آلاسكا از اينرو نسبت به ماهيت تاثير زلزله بر پايداري سدهاي خاكي به طورجدي و قطعي برخورد نمي شد .با وجود اين وباتوجه به اينكه برخي از سدهاي خاكي و برخي ازخاكريزها در اثر وقوع زلزله آسيب ديدند يا فرو ريختند از اواخر دهه ي ۱۹۵۰ به بعد در ايالت متحده توجه بيشتري به موضوع پايداري سدهاي خاكي در برابر زلزله معطوف گرديد وبه تدريج روش هاي بررسي اين مساله گسترش يافت.

بسياري ازمهندسين براين عقيده اند كه سدهاي خاكي در برابر زلزله اصولا پايدارند وبه عنوان مثال ، از سدهاي زيرياد مي كردند :۱-سد Crystal Springs نزديك سانفرانسيسكو، روي گس سان اندر ياس( SanAndreas) كه در زلزله ۱۹۰۶ سانفرانسيسكو به اندازه ي ۵/۱ متر در اثر حركت لغزشي گسل جابجايي داشته ولي تخريب نشده است.

۲- سدهاي ديگري كه در كاليفرنيا ونقاط ديگر، از اوايل قرن حاضر دستخوش زلزله شده اند ولي تخريب نشده اند .

۳-سد Hebgen كه در ۲۱۰ متري گسل اصلي قرار دارد در زلزله ۱۹۵۷ موسوم به زلزله Hebgen Lake به اندازه ي ۵/۶ متر جابه جا شده ولي تخريب نشده كه مقطع آن در شكل (۱) ديده مي شود.

پاسخ سيد (seed) يكي از محققين اين رشته است به اين گروه از مهندسين به شرح زير است :

۱-سد كريستال اسپرينگ در زمان زلزله به صورت يك گذرگاه خشك در ميان دودرياچه آب با تراز سطح آب مساوي در طرفين قرار داشته است و معلوم نيست كه تاثير زلزله برآن چگونه بوده است.

۲- بين تكان شديد حاصل از زلزله ممكن است تفاوت زيادي وجود داشته باشد ؛ مثلا در زلزله Arvin-tehachapj ي كاليفرنيا در سال ۱۹۵۲ ، تعداد زيادي از سدهاي اين منطقه تحت تاثير زلزله قرار گرفته اند، اما چون از گسل اصلي

مقاله در مورد سد

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۲۱:۱۶ ] [ مينا ]
مقدمه:
 
در قرون اخير كه رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري رو بر ازدياد نهاد و بشر از لحاظ علمي و فني مشكلات بسياري را حل نمود در ساختن مسكن نيز مانند سايرموضوعات تحولات عمده اي به وجود آورد و ديگر ساختن خانه هاي تك واحدي جوابگوي احتياجات جوامع شرق نبوده و بهمين علت سيستم خانه سازي به كلي دگرگون شده و استفاده از مصالح مقاوم نيز مانند فولاد و سيمان در ساختمان رايج گرديد و در اثر دسترسي به اين مصالح و امكانات ديگر گسترش شهرها از حالت افقي به عمودي تبديل شد و امر آپارتمان سازي در ساختمان هاي چندين طبقه متداول گرديد .
 
براي احداث ساختمان و ابنيه در مدت كوتاه استفاده از بتن پيش ساخته بسيار حائز اهميت است تمامي ساختمانهاي ائم از ساختمانهاي صنعتي پاركينگها ساختمانهاي تجاري ، مجتمع هاي مسكوني ، هتلها ، مدارس ، مراكز تفريحي پلها و انواع سازه هاي ديگر را مي توان با استفاده از بتن پيش ساخته احداث نمود محاسني كه توسط طرفداران اين روش ساخت مطرح مي شود قسمتي به پيش ساختگي قسمتي به پيش تنيدگي و قسمتي نيز به بتني بودن آن مربوط مي شود روشهاي پيش ساخته فشرده نمودن جدول زماني اجراء پروژه كاهش مدت زمان ساخت را ميسر مي سازد.
 
شرح مختصري از فرايند توليدي يا خدماتي:
 
اجراي طرحهاي ساختماني صدها جزئيات فني و ساختماني و روابط پيچيده چند جانبه بين صاحب كار ، كار فرما، مجري طرح ،طراح، مجري ، ناظر، پيمانكار جز سازندگان مصالح و لوازم و فروشندگان آنها ، توليد كنندگان ، فروشندگان و اجاره دهندگان تجهيزات ، نيروي انساني ، نهادهاي مديريت شهري و ادارات دولتي را شامل مي شود.
 
اجراي طرحهاي ساختماني ممكن است به يكي از روشهاي زير انجام مي پذيرد:
 
-اماني :كه صاحب كار يا قائم مقام او (كارفرما يا مجري طرح) راسا عمليات اجرايي را مديريت مي كنند.
 
-مديريت اجرا : كه صاحبكار شخصي را از طرف خود مامور اجرايي پروژه مي نمايد
 
-پيمانكاران جز : كه در آن صاحبان كار هر قسمت از پروژه را به پيمانكاران خاصي تحويل مي دهند
 
-پيمانكاران كلي : كل پروژه به يك شركت پيمانكاري براي اجراي تحويل داده مي شود.
 
در كليه روشهاي فوق ، فرض بر اين است كه در طرح از پيش آماده شده اي برا اجرا وجود دارد . امروزه براي صرفه جويي كردن در زمان روشهاي ديگري براي اجرا ي ساختمان ما ابداع و به كار گرفته شده اند كه اجازه مي دهند همزمان با تهيه طرح كار اجرا نيز آغاز و پيش برده شود . از جمله اين روشها ،روش اجراي سريع و روش طرح و ساخت يا طرح و اجرا را مي توان نام برد .
 
پيمانهاي اجرايي اشكال مختلف دارد كه متداولترين آنها به شرح زير است.
 
۱-پيمانهاي سر جمع
 
۲-پيمانهاي مبتني بر فهرست آمارها
 
۳-پيمانهاي در صد هزينه
 
صاحبكار شخصي است حقيقي يا حقوقي كه طرح متعلق به او مي باشد.
 

ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۲۰:۵۱ ] [ مينا ]

مقدمه :

روشهاي متعددي براي توليد لوله در صنعت وجود دارد ، يكي از روشهاي مرسوم استفاده از روش اسپيرال مي باشد ؛ در اين روش ورقها به صورت دايره خم شده و بوسيله جوش اتوماتيك جوشكاري مي شود ، اما به دلايل مختلف اين لوله ها كمتر در كارهاي شم كوبي مورد استفاده قرار مي گيرند ، در اين تحقيق حفاري توأم با بتن ريزي مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است .، كه آزمايشات شم كوبي ع حفاري ، بتن ريزي و بارگذاري استاتيكي به روش ML مورد ارزيابي و تجديد نظر قرار گرفته است .

دراين پروژه به بررسي فونداسيون ها ي عميق كه به منظور دستيابي به تراكم ، بالابردن نيروهاي پيچيده ارزي كه گستره ي گوناگون ساختاري از قبيل ساختمان ها ، پل ها ، برج ها ، گذرگاهها ، اسكله ها و سكوهاي روي زمين و نسب در كرانه ها و دور از كرانه ها طراحي شده ، پرداخته شده است .

و همچنين به شيوه ي نسب شافت ها در محل اجرا اشاره مي شود كه مراحل اجراي آن عبارتند از :

۱- حفاري محل نصب و ايجاد حفره درون زمين تا عمق مورد نظر براي قرارگيري شافت .

۲- پر كردن انتهاي حفره با بتن

۳- قرار دادن قفسه ميلگرد درون حفره .

۴- بتن ريزي حفره .

 

مراحل اجراي شمع بتني درجا:

  • ساخت سبد آرماتور و لقمه هاي بتني جهت رعايت پوشش آرماتور جداره شمعها.
  • اتصال لقمه هاي بتني به سبد آرماتور هر ۲ متر و در هر چهار طرف سبد. ( البته اين ميزان به در نقشه هاي اجرائي قيد مي شود ولي براي شمع هاي حدود ۱۰ متر و بالاتر, اتصال لقمه معمولاً به ازاي هر ۲ متر مي باشد.
  • ميخكوبي محل آكس شمع مورد نظر.
  • تاييد دستگاه نظارت, در تمامي مراحل اجراي پروژه اژن بند از اساسي ترين موارد اجرا به شمار مي آيد.
  • استقرار دستگاه حفاري در محل حفاري.
  • حفاري تا عمق مورد نظر
  • كيسينگ گذاري جهت جلوگيري از ريزيش خاك دستي به درون محل حفاري در صورت نياز.
  • ساخت بنتونيت: در صورت ريزشي بودن ديوار محل حفاري شمع به مدت حداقل يك روز قبل از حفاري.
  • ريختن بنتونيت در صورت نياز در طول مدت حفاري.

۱۰- حمل سبد بافته شده آرماتور به محل حفاري.

۱۱- قراردادن سبد آرماتور در داخل محل حفاري توسط جرثقيل.

۱۲- ساخت بتن توسط بچينگ در كارگاه مطابق با مشخصات فني.

۱۳ – حمل بتن توسط تراك ميكسر از محل بچينگ تا محل حفاري.

۱۴- نصب لوله ترمي به جرثقيل جهت بتن ريزي.

۱۵ – نمونه گيري بتن جهت آزمايشگاه.

۱۶- تاييد دستگاه نظارت.

۱۸- بتن ريزي توسط لوله ترمي از قسمت انتهاي شمع به طرف بالا

۱۹- بازكردن و تميز نمودن لوله هاي بتن ريزي همزمان با بالا آوردن لوله ترمي در طول مدت حفاري جهت حفاري بعدي.

در شكل (۱) مراحل اجراي شمع هاي درجا نشان داده شده است:

 

يكي از روش هاي تحكيم و پايداري انواع سازه ها در زمين هايط كه داراي خاك سست مي باشند, استفاده از شمع ها مي باشد.

شمع هاي بتني به دو روش اجرا ميشوند:

  • شمع درجا

مقاله حفاري توأم با بتن ريزي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۲۰:۲۴ ] [ مينا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است

خرید فالوور و لایک

سامانه تبادل بازدید

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  / ربات افزایش فالوور عضوگرام