انواع مقاله جديد

انواع مقاله جديد
دانلود مقاله تحقيق دانشگاهي
نويسندگان
لينک دوستان
آمار
امروز : 0
ديروز : 0
افراد آنلاين : 3
همه : 0

حق و عدالتحق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختياري‌ است‌ كه‌ فرد در برابر ديگر يا اشيا دارد. به‌ بيان‌ ديگر، حق، امري‌ اعتباري‌ است‌ كه‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شايستگي‌ بهره‌برداري‌ از چيزي‌ را مي‌يابد و ديگران‌ به‌ رعايت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ يا حق‌ زوجين‌ در برابر يك‌ديگر.
استاد مطهري‌ حق‌ را سزاواري‌ فرد به‌ يك‌ شيء مي‌داند و آن‌ را نيز بر دو نوع‌ تكويني‌ و تشريعي‌ تقسيم‌ مي‌كند:
حق‌ يعني‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ داريم: يك‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ تكويني‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌اي‌ واقعي‌ بين‌ شخص‌ و شيء، و عقل‌ آن‌ را در مي‌يابد، و يك‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ تشريعي‌ كه‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ مي‌شود.
در واقع‌ مقصود از حق، امتياز بالقوه‌اي‌ است‌ كه‌ براي‌ فرد در نظر گرفته‌ مي‌شود و وي‌ كه‌ بر اساس‌ آن، صلاحيت‌ استفاده‌ از امور خاصي‌ را مي‌يابد. به‌ بيان‌ ديگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولويتي‌ است‌ كه‌ فرد بر ديگران‌ دارد. با اين‌ بيان، حق‌ نوعي‌ نصيب‌ و امتياز براي‌ صاحب‌ حق‌ است‌ كه‌ به‌ سبب‌ آن، يك‌ سلسله‌ بهره‌مندي‌ها را مي‌يابد يا برخي‌ ممنوعيت‌ها از او برداشته‌ مي‌شود.
در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهري‌ اين‌ پرسش‌ را مطرح‌ مي‌كند كه‌ «آيا حق‌ و مالكيت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ يا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدني».
به‌ بيان‌ ديگر، آيا اين‌ مفاهيم‌ از اعتباريات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ يا قبل‌ از اجتماع؛ يعني‌ حق‌ پس‌ از تشكيل‌ جامعه‌ و برقراري‌ روابط‌ اجتماعي‌ تحقق‌ يابد يا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ كه‌ حق‌ در مرتبة‌ پيش‌ از اجتماع‌ است؛ از همين‌ جا است‌ كه‌ او گاه‌ آزادي‌ را حق‌ نمي‌داند؛ چرا كه‌ آزادي‌ در مرتبة‌ پيش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ مي‌يابد. وي‌ آزادي‌ را فوق‌ حق‌ مي‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادي‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آيد، مقصود آن‌ است‌ كه‌ ديگران‌ نبايد آزادي‌ فرد را سلب‌ كنند. به‌ گمان‌ استاد، اين‌ كه‌ در فقه‌ اسلامي‌ به‌ حق‌ آزادي‌ اشاره‌ نشده، به‌ اين‌ جهت‌ بوده‌ كه‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است.
علت‌ اين‌كه‌ در فقه‌ اسلام‌ در ميان‌ حقوق، نامي‌ از حق‌ آزادي‌ نيست، اين‌ نيست‌ كه‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادي‌ معتقد نيستند؛ بلكه‌ آزادي‌ را فوق‌ حق‌ مي‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود كه‌ چرا آزادي‌ جزء حقوق‌ اولية‌ طبيعي‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد.
حق، هم‌ به‌ اموري‌ كه‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ مي‌گيرد، و هم‌ هر چيزي‌ كه‌ براي‌ امر ديگري‌ پديد آمده، منشأ حق‌ است؛ براي‌ مثال‌ موجودات‌ طبيعي‌ كه‌ براي‌ انسان‌ آفريده‌ شده‌اند يا مغز كه‌ براي‌ فكر كردن‌ يا زبان‌ كه‌ براي‌ بيان‌ آفريده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند.
هم‌ حق‌ و هم‌ مالكيت‌ از اموري‌ است‌ كه‌ به‌ اشيأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ مي‌گيرد. همان‌طور كه‌ نمي‌شود انسان‌ مالك‌ نفس‌ خود باشد نمي‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراين‌ انواع‌ آزادي‌ها هيچ‌ كدام‌ حقي‌ و بهره‌اي‌ نيست‌ كه‌ آدمي‌ بخواهد از چيزي‌ بردارد؛ بلكه‌ بهره‌اي‌ است‌ كه‌ از خودش‌ مي‌برد. معناي‌ حق‌ آزادي‌ يعني‌ كسي‌ حق‌ ندارد كه‌ آزادي‌ مرا از من‌ سلب‌ كند …؛ ولي‌ در مورد حق‌ مي‌توان‌ گفت: لزومي‌ ندارد كه‌ بر چيزي‌ يا بر كسي‌ باشد. هر چيزي‌ كه‌ براي‌ چيزي‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ …؛ پس‌ در مورد حق، شرط‌ نيست‌ كه‌ به‌ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ داشته‌ باشد. بلي، همان‌طوري‌ كه‌ در متن‌ آمده، حق‌ بر نفس‌ معنا ندارد؛ ولي‌ حق‌ بر انجام‌ يك‌ عمل‌ خاص‌ مي‌تواند باشد.
رابطة‌ حق‌ و تكليف‌
در مقابل‌ حق، تكليف‌ قرار دارد كه‌ آن‌ نيز مانند حق، مبناي‌ خارجي‌ و واقعي‌ دارد و اين‌ مبنا را مصلحت‌ مي‌نامند.
تكليف‌ از لحاظ‌ ماهيت‌ مغاير است‌ با مصلحت‌ واقعي؛ ولي‌ حق‌ مجعول‌ از لحاظ‌ ماهيت، متحد است‌ با مصلحت‌ واقعي؛ يعني‌ چون‌ در طبيعت‌ اين، حق‌ موجود است، در تشريع‌ نيز موجود است.۵
حق‌ و تكليف‌ ملازم‌ يك‌ديگرند. هر جا حقي‌ باشد، تكليفي‌ همراه‌ آن‌ است؛ براي‌ مثال، اگر زن‌ حقي‌ بر گردن‌ شوهر خود دارد، شوهر نيز مكلف‌ است‌ تا آن‌ حق‌

مقاله حق و عدالت اجتماعي

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۱۸:۲۷ ] [ مينا ]

حاشيه نشيني :

جامعه شناسان در تعريف افرادي كه در حريم شهرها سكونت دارند چنين مي گويند : معمولا حاشيه نشينان را كساني تشكيل مي دهند كه در شهرها زندگي مي كنند اما به عنوان يك شهروند از امكانات و خدمات شهري بهره نمي برند. اين افراد با وجودي كه در دل يا حاشيه شهرها جاي دارند اما فرهنگ روستايي را هم چنان حفظ كرده اند ولي در عين حال خود را شهري مي دانند

همچنين در انسان شناسي نيز حاشيه نشين به فرد يا گروهي گفته مي شود كه فرهنگ اوليه خود را بدون اينكه فرهنگ ثانويه را جايگزين نمايد از دست داده است يا در عالم برخ قرار مي گيرد

يك جامعه شناس در خصوص حاشيه نشيني افراد مهاجر مي گويد : ” انسان حاشيه نشين شخصيتي است كه از برخورد يا پيوند دو نظام فرهنگي متفاوت يا متخاصم به وجود مي آيد. چنين موجود دو رگه اي در آن واحد نسبت به دو فرهنگ احساس دلبستگي دارد اما از طرف ديگر خود را كاملا به هيچ كدام متعلق نمي داند..

توسعه حاشيه نشيني در ايران به سالهاي ۱۳۳۰ برمي گردد اما شدت آن در دهه هاي ۴۰ و ۵۰ رقم خورده است. براساس مطالعات انجام شده حاشيه نشيني در حاشيه شهرها ابتدا از تهران شروع شده است. پيدايش اولين اجتماعات آلونك نشين در تهران به سال ۱۳۱۱ برمي گردد اما رشد و گسترش اجتماعات آلونك نشين به بعد از كودتاي ۲۸ مرداد به خصوص از سال ۱۳۳۵ به اين طرف برمي گردد. اولين اجتماعات حاشيه نشين در جنوب شهر تهران تمركز يافتند . تهران تا شهريور سال ۱۳۵۹ نزديك به ده هزار و ۴۵۰ خانوار و چهار هزار و ۵۰۰ آلونك را در خود جاي داده است. پديده حاشيه نشيني در ايران نيز همانند اكثر كشورهاي در حال توسعه تا حدود زيادي ريشه در مهاجرت و عوامل دافعه و جاذبه روستايي- شهري دارد. فقدان و كمبود امكانات رفاهي و خدماتي در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك فرآيند مهاجرت را تشديد كرد و حاشيه نشيني پديدار گشت و به اين ترتيب يكي از بارزترين نمودهاي مهاجرت در ايران مانند بسياري از كشورهاي درحال توسعه شكل گرفت .

در فرهنگ شهر و شهرنشيني ، حاشيه نشيني تا حدود زيادي مترادف با مفاهيمي چون زاغه نشيني و آلونك نشيني به كار برده شده است. از لحاظ فرهنگي ، انزوا طلبي، احساس غريبه بودن و بيگانگي ؛ از لحاظ رواني، پريشاني و تقديرگرايي؛ از لحاظ اقتصادي، فقر، اشتغال در بخش غير رسمي ، بي ثباتي شغلي؛ از لحاظ بهداشتي، فقدان يا نارسايي سيستم خدمات بهداشتي- درماني ، آب شرب و از لحاظ اجتماعي هويت قومي ، پايبندي به سنت ها و ارزش ها ، خانواده گسترده و فقدان تخصص، بي سوادي و كم سوادي ، درآمد پايين و به خصوص فرهنگ مستقل حاشيه نشيني از ويژگي هاي اجتماعات حاشيه نشينان است كه در مناطق مختلف ديده مي شود

تاثير حاشيه نشيني در وقوع جرم

مقدمه

احساس ناامني در محله ، تنها به دليل جرايم خشونت آميز نيست بلكه نابهنجاريها و رفتارهاي اخلالگرانه چون اعتياد ، ولگردي ، تكدي گري و سرقت گذشته از اينكه عامل اصلي ترس و احساس ناامني عمومي اند به نوبه خود قطعا زمينه رواج گسترده جرايم را نيز فراهم مي‌نمايند. همانطوريكه اگر پنجره اي از ساختمان بشكند و همچنان تعمير نشده رهاگردد به زودي كل ساختمان منهدم خواهد شد . براي پيشگيري از انهدام اجتماع نيز بايد به محض شكسته شدن اولين هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشيه نشيني يكي از معضلات شهري است كه از حيث بستر قرار گرفتن براي ارتكاب جرايم مورد توجه كارشناسان خقوقي و قضايي و جرم شناسان بوده . اينكه جرايم در مناطق حاشيه اي بسيار بيشتر از ساير مناطق اتفاق مي افتد مورد پذيرش همه است و آمارهاي اخذ شده از پرونده هاي مطروحه در دادگستري نيز حكايت از اين واقعيت دارد .

در اين مقاله هدف نشان دادن تاثير حاشيه نشيني بر وقوع جرم مي باشد و همچنين مي خواهيم اعلام كنيم كه درصد بالايي از پرونده هاي قضايي از همين مناطق حاشيه نشين تشكيل شده است و مبارزه با شكل گيري حاشيه اي جديد و ساماندهي مناطق حاشيه اي موجود بسيار ضروري و حايز اهميت است و مبارزه و ساماندهي با اين هنجار شكني ميسر نمي شود مگر با همكاري كليه دستگاههاي مسئول و اگر چنين استراتژي واحد و مشترك از ناحيه مسئولان صورت پذيرد شاهد كاهش چشم گير جرايم نيز خواهيم بود . بدوا در اين مقاله تصوير و چهره اي از حاشيه نشيني و علل شكل گيري آن را ترسيم مي كنيم سپس جرايمي كه در اين مناطق معمولا اتفاق مي افتد و نقش دستگاههاي عمومي و دولتي در شكل گيري حاشيه و وقوع جرايم و نيز توصيه هايي جهت پيشگيري از وقوع جرم در اين مناطق را بيان خواهيم كرد . اميد آنكه مورد قبول واقع شود .

مبحث اول :

مفهوم حاشيه نشيني

صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهري تعاريف متعددي از حاشيه نشيني ارائه كرده اند برخي عقيده دارند حاشيه نشينان كساني هستند كه در محدودة اقتصادي شهر زندگي مي كنند ولي جذب نظام اقتصادي و اجتماعي نشده اند .

چارلز آبرامز حاشيه را به عنوان فرايند تصرف نواحي شهري به قصد تهيه مسكن دانسته است. و نيز حاشيه نشيني را در معناي عام شامل تمام كساني مي دانند كه در محدوده اقتصادي شهر ساكن هستند ولي جذب اقتصاد شهري نشده اند . جاذبه شهر نشيني و رفاه شهري اين افراد را از زادگاه خويش كنده و به سوي قطبهاي صنعتي و بازارهاي كار مي كشاند و اكثر آنها مهاجرين روستايي هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگي راهي شهرها مي شوند۱.

مقاله حاشيه نشيني و جرم


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۱۶:۴۳ ] [ مينا ]

جوانان و اوقات فراغت مجازي
مقدمه
توجه :اينترنت عرصة مهمي را براي تحقيقات اجتماعي و آزمودن نظريه‌هاي مربوط به اشاعة تكنولوژي و اثرات رسانه‌ها فراهم ساخته‌است. بخشي از اين جاذبه به ‌واسطة قابليت ادغام شيوه‌هاي ارتباطي و صورت محتواي ارتباط است. جاذبه‌هاي ديگر مربوط به اثرات و كاركردهاي اجتماعي اين رسانه و محيط‌هاي مختلف آن براي افراد و اجتماعات محل زيست آنها و به‌ويژه براي جوانان به‌عنوان پيشگامان نوآوري و مصرف اين رسانة جديد مي‌باشند.
طولاني شدن دورة جواني و نوجواني، رواج شيوه‌هاي جديد رفتار اجتماعي براي‌پر كردن فضاي زندگي، فردي‌شدن و كم‌رنگ‌شدن شكاف‌هاي متداول اجتماعي، اهميت يافتن سبك زندگي و «سياست زندگي» براي جوانان، از هم پاشيدگي شبكه‌هاي سنتي همسايگي و نوسازي شهري از جملة زمينه‌هاي اصلي هستند كه شرايط جديدي را پيش روي جوانان قرار داده‌اند. آنچه در كنار اين روندها و متاثر از رشد رسانه‌هاي جديد قابل ذكر است اهميت بيش از پيش حفظ و تنوع در اوقات فراغت براي جوانان است. اولين نسل آشنا با كامپيوتر و تكنولوژي‌هاي ارتباطي را بايد نسل فعلي دانست. بسياري از آنان مي‌توانند با طيفي از نرم افزارهاي كامپيوتري كار كنند و به‌راحتي آن را بفهمند. اين تحولات تكنولوژيك علاوه بر تأثير بر ذوق، سليقه و نياز ارتباطي آنها، گذراندن اوقات فراغت آنها را نيز تحت تأثير قرار داده‌است. دو فرآيند «رسانه‌اي‌شدن»( mediatisation) و «خانگي شدن»(domestification) توصيف‌كنندة گذران بخش عمده‌اي از فراغت جوانان در جوامع مدرن است. جوانان فراغت خود را بيش ازپيش در خلوت سپري مي‌كنند و براي سرگرم شدن به طور فزاينده‌اي به رسانه‌هاي جديد متكي هستند.
ارتباطات باواسطة كامپيوتر (CMC)، «فرهنگ فراغت» و «اجتماع فراغت» را نيز تحت‌الشعاع قرارداده‌است. شبكه‌هاي كامپيوتري جهان فرهنگ‌هاي جديدي را در ده سال گذشته پديد آورده‌اند كه تأثيرات شگرفي را در تعاملات و روابط اجتماعي برجاي گذارده است. (رين گولد، ۱۹۹۴: ۴)
چت‌روم‌ها (chat rooms) يا ميدان‌هاي چندكاربردي (multi-user-dungeons) به‌عنوان يكي از پرطرفدارترين «ميدان‌هاي»
اينترنتي شرايط جديدي را پيرامون كاربران خود قرار داده و مرزهاي تازه‌اي را در شكل‌گيري خرده‌فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و هويت جوانان پديد آورده‌اند.
گمنامي، سرعت ارتباطات و سيال بودن آن پيامدهاي گسترده‌اي را در روابط جنسيتي و الگوهاي ارتباطي و دوست‌يابي جوانان بر جاي مي‌گذارد. تداخل طبقه با جنسيت و جغرافيا مي‌تواند فضاي آزادكننده‌اي را براي دسته‌اي از جوانان پديد آورده و مرزبندي‌هاي رايج جنسيتي و اجتماعي را در فرهنگ جوانان كمرنگ سازد. ارتباطات اينترنتي در محيط‌هاي چت، ضمن آنكه تقويت‌كنندة روابط غير وابسته به زمان و مكان گرديده است، به‌ محملي براي جستجو و ارضاي كنجكاوي‌هاي جوانان نيز تبديل شده‌است. علاوه بر اين، فضاي مجازي و ديجيتال اينترنت صورت‌هاي جديد مشاركت‌هاي اظهاري و عاطفي را جايگزين صورت‌هاي متداول مشاركت سياسي و اجتماعي در عرصه‌هاي «حقيقي» جامعه ساخته‌است (نگاه كنيد به سيورلا، ۲۰۰۰). در وجه منفي، استدلال بر اين است كه سرگرمي‌هاي مجازي اينترنتي عموما‎‎‍ًٍَْْ‎‏ً به تقليل سرماية اجتماعي، انزوا و بريدگي از مشاركت‌هاي محسوس و عيني (كرات و همكاران، ۱۹۹۸ ؛ ناي واربرينگ، ۲۰۰۰)، تغيير روابط از اجتماعات و گروه‌هاي آشنا به اجتماعات شبكه‌اي (مافلوسي، ۱۹۹۶ ؛ ولمن، ۲۰۰۱)، سوگيري جوانان به سوي آموزش موزاييكي (راشكوف، ۱۹۹۶) و نيز قطعه‌قطعه‌شدن افراطي (hypersegmentation) سليقه‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها و در نتيجه توده‌وارسازي (massification) (شيلز، ۱۹۶۳ ؛ نيومن، ۱۹۹۱) مي‌انجامد.
در ادامه، چهارچوب‌هاي مفهومي و نظري رايجي را كه از منظر جامعه‌شناسي و يا روان‌شناسي اجتماعي به بررسي تأثيرات ICTs و به‌ويژه اينترنت بر جوانان و فراغت آنها پرداخته‌اند، به اختصار مرور كرده و آثار تواناساز و يا محدودكنندة محيط‌هاي مجازي در چت روم‌ها را مورد بحث قرارخواهيم داد.

زمينة تحقيق
نگاه جامعه‌شناختي به پديدة اينترنت در پي بررسي تأثيرات اجتماعي آن بر روابط اجتماعي و تجزيه و تحليل عوامل نهادي، سياسي و اقتصادي است كه رفتار كاربران را تحت تأثير قرارمي‌دهد. اين نگاه، چنان‌كه در مقدمة بحث بدان اشاره

مقاله جوانان و اوقات فراغت مجازي

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۱۶:۱۹ ] [ مينا ]

بررسى مشكلات جوانان (بحران بلوغ)

توجه :يكى از بحرانى ترين دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است كه براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابير مختلف دين پژوهان و روان شناسان از اين دوره، حاكى از اهميت و حسّاسيتى است كه آن ها براى پديده بلوغ قائل اند. در اين جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره اين پديده مى آوريم: (سميلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سكوليانكورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره كور بين كودكى و پيرى، سشيلدرز آن را موجى خروشان در اقيانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروكسز آن را دوره كشف هويت، سويلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سكروز نوجوان را ديوانه قابل معالجه خوانده اند.)۱

(ژان ژاك روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)۲ (گويى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و ديگر باره متولد مى گردد و افق هاى جديدى در برابر ديدگانش گشوده مى شود. تحول و تغيير و عدم ثبات در رفتار در اين دوره به حدى است كه بعضى آن را زندگى تشنج آميز و دوران منفى ناميده اند.)۳ (اوريس دولوم، بلوغ را يك نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه يك مرحله تكاملى.)۴

بلوغ در زبان فارسى به معناى رسيدن و به حد رشد رسيدن است.۵

انواع بلوغ
هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره كرد كه مهم ترين آن ها عبارت اند از:

۱٫ بلوغ شرعى:
بلوغ شرعى همان سن تكليف دينى است كه براى دختران پايان ۹سال قمرى و براى پسران پايان ۱۵ سال قمرى است.

۲٫ بلوغ جسمى:
فيزيولوژيست ها معتقدند: ارگانيزم بدنى انسان تا ۵سال اول زندگى به سرعت رشد مى كند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به كندى مى گرايد و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى يابد و در سن خاصى به حد كمال خود مى رسد.

۳٫ بلوغ جنسى:
بلوغ جنسى به معناى رسيدن به سن توليد مثل است كه با ازدياد هورمون ها آغاز مى شود. در اين شرايط، غدد جنسى از خواب بيدار مى شود و تمايل جنسى را به وجود مى آورد.

۴٫ بلوغ اجتماعى:
بلوغ عرفى يا اجتماعى، بلوغى است كه در آن دختر و پسر مسئول رفتار خود مى شوند و به آن سن قانونى نيز مى گويند. قانون گذاران براى افراد، سنين گوناگونى را در اجراى انواع مقررات و بهره مندى آنان از حقوق مدنى در نظر گرفته اند; مثلاً براساس قوانين موجود در ايران براى شركت در انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، ورود اشخاص به سن شانزده سالگى الزامى است و براى استخدام دولتى و يا اخذ گواهى نامه، هجده سال تمام منظور شده است.

۵٫ بلوغ روانى:
بلوغ روانى، بلوغ ناشى از رشد روان است كه داراى جنبه هاى مختلفى از قبيل: پختگى، هوش و درك مفاهيم اخلاقى مى باشد.

۶٫ بلوغ شخصيتى:
بلوغ شخصيتى در شرايطى حاصل مى شود كه شخص بتواند مستقلاً تصميم بگيرد و عمل نمايد و بتواند اراده اش را اعمال كند و متكى به خود باشد.

۷٫ بلوغ عقلى:
قرآن مجيد از بلوغ عقلى به نام (رشد) ياد كرده و استقلال اقتصادى و آزادى مالى براى يتيمان را مشروط به بلوغ جنسى و رشد عقلى مى داند.۶

سن بلوغ
(براى آغاز بلوغ طبيعى، سن معينى وجود ندارد و در محيط هاى مختلف، متفاوت است. عوامل متعددى از قبيل: عوامل محيطى، فرهنگى، موروثى و اجتماعى و تغذيه اى در پيدايش بلوغ مؤثر است، ولى ظهور آن در اكثر دختران حدود ۱۱سالگى است.)۷
ييكى از نويسندگان مى گويد: (از نظر پژوهش گران، اگرچه يك اتفاق نظر در مورد شروع و پايان سن بلوغ وجود ندارد، اما بيشتر محققين بر اين عقيده اند كه سن شروع بلوغ طبيعى در دخترها ۱۶ـ۹سالگى و در پسرها ۱۷ـ۱۰سالگى است و در مجموع، اصطلاح بلوغ به دوره بين ۱۸ـ۱۲سالگى اطلاق مى گردد و سن متوسط بلوغ، بدون توجه به پسر يا دختر بودن، ۱۱سالگى اطلاق مى گردد. ولى به طور مسلم دختران زودتر از پسران مرحله بلوغ زندگى خويش را آغاز مى كنند و زودتر نيز اين مرحله را به پايان مى رسانند.)۸

تقدم بلوغ شرعى دختران بر پسران
اين سؤال همواره در ذهن دختران مطرح است كه چرا زودتر از پسران، مكلف مى شوند و بالغ شرعى محسوب مى گردند؟
در پاسخ بايد گفت: اولاً، بلوغ شرعى براساس بلوغ طبيعى است. در همه مناطق جهان با در نظر گرفتن شرايط طبيعى و اجتماعى، دختران زودتر به بلوغ طبيعى مى رسند و فعاليت غدد جنسى در آنان قبل از پسران آغاز مى گردد. (بنابراين تقدم بلوغ شرعى دختران بر پسران براساس صلاحيت طبيعى و به معناى هم آهنگى قوانين تشريع با مقررات تكوين است.)۹
بيدار شدن غريزه جنسى در دختران زمينه مساعدى براى آلوده شدن به گناه و ناپاكى است و خداوند حكيم براى پيش گيرى از مفاسد، آنان را قبل از پسران به وسيله مقررات دينى كنترل مى كند.
ثانياً، (انديشه و عقل دختران زودتر از پسران شكفته مى شود و دليلش آن است كه دختران قبل از پسران زبان مى گشايند و زودتر از آنان آغاز سخن مى كنند و با توجه به رابطه غير قابل انكارى كه بين انديشه و سخن گفتن وجود دارد، اين نتيجه به دست مى آيد كه دستگاه فكر دختران زودتر از پسران به كار مى افتد.)۱۰
شكوفا شدن عقل و هوش در دختران باعث شده است قانون گذار آنان را قبل از پسران مكلف كند تا از طريق عمل به تكاليف الهى به رشد معنوى نايل گردند و از طرف ديگر در جامعه از استقلال قانونى و حقوق اجتماعى برخوردار شوند.

بلوغ زودرس و ديررس
(بلوغ زودرس، پديده اى فيزيولوژيك است كه در هر جنس پسر و دختر ديده مى شود. همان گونه كه از نام آن برمى آيد، در اين حالت فرد زودتر از هم سالان خود علائم و آثار بلوغ را ظاهر مى سازد.)۱۱
مقاله بررسى مشكلات جوانان


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۱۵:۵۴ ] [ مينا ]

مقدمه:

توجه: دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با

درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي

آشنا ميشوند ولي باز نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست

مگر انكه دانشجويان درسر كارمطالبي راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده

وبا چشم خ.ود طريقه انجام كارها راببينند وبه همين دليل چهار واحد رابه

همين امر اختصاص داده اند كه اين واحدها جزو مهمترين واحدهاي اين دوره

مي باشد.

فصل اول

بررسي بخشهاي مرتبط بابخش علمي كارآموزي:

اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه

حيات نيست .دومين نيازانسان مسكن مي باشد ومكاني كه در ان زندگي ميكند

وفرزندانش را بزگ ميكند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد.

مسكن تنها به ساختمان مسكوني ختم نميشود بلكه شامل ساختمانهاي اموزشي

ودرماني واداري نيز ميباشد.به همين دليل تمام ارگانها ونهادها نيازمبرم به

ساختمان دارند.

در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري مهندس عمران ومعماروتكنسين

ساختمان وحتي مهندس برق وتاسيسات نيز ميباشد به همين دليل رشته عمران

مرتبط با تمام رشته هاميباشد.

 

برسسي آموخته ها وپيشنهادات:

اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت ميگيرد بسيار گسترده

ميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شده

راديد و از نزديك لمس كرد.در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيان

مراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساخت

و اجراي بتن وقالب بندي وآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداخته

شود.

فصل دوم

تخريب:

زمين احداث اين منزل مسكوني يك زمين صاف وهموارشده نبود بلكه يك

ساختمان فرسوده وكلنگي بود كه بايد تخريب ميشد.

تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف ان توسط

كارگران تخريب شداما ديوارها وكف ان توسط لودرتخريب گرديد وپس ازآن

اقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه شد.

قبل از اين مرحله اقدام به بريدن همه تيراهنهاي سقف توسط هوا برش شد و

همه درب وپنجره ها و تمام كابينتها وشيرآلات ولوله هاي آب از محل كارگاه

خارج شد.

دو حلقه چاه نيزدرمحل وجود داشت كه با شفته آهك وقلوه سنگ پر شد.

رعايت اصول ايمني در تخريب:

قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجرايي

شرح داده شود. تخريب در معابر عمومي بايد درمحوطه اي محصور با

نرده هاي حفاظتي به ارتفاع دو متري انجام شود.

كليه كارگران ميبايست مجهزبه كلاه ايمني باشند ودر ساعات غير كاري به هيچ

عنوان نبايد اقدام به برداشتن حصار كرد.

تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد مسدود شود.

به هيچ عنوان نبايد مسير ريزش آوار به عنوان مسيراصلي انتخاب شود ودر

هنگام عمليات تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيري

شود.

البته در اجراي اصول ايمني درعمليات تخريب اين پروژه ازحصار و نرده

به علت خلوت بودن محيط استفاده نشد اما براي ايمني و اطمينان بيشترراههاي

ورودي به صورت موقت مسدود شد وهمچنين از آب پاشي براي كم كردن گرد

وخاك استفاده شد.

فصل سوم

تجهيز كارگاه:

براي تجهيز كارگاه بايد مصالح وابزار مورد نيازبه كارگاه آورده شود.

مصالحي مانند سيمان كه به دو صورت فله وپاكتي موجود ميباشددر كارگاه

ميبايست به نحوي درست انبار شود كه البته در اين پروژه بيشتر از سيمان

پاكتي استفاده شد.

روش نگهداري ازسيمان در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد.

براي جلوگيري از شلوغ شدن كارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه ازقبل

پيش بيني ميشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل ميشد.

 

انباركردن سيمان:

 

درموقع انبار كردن سيمان بايد دقت شود كه رطوبت هوا وزمين باعث فاسد

شدن سيمان نشود.در اين پروژه براي انبار كردن پاكتهاي سيمان ابتدا تمامي

پاكتها برروي قطعات تخته كه بازمين حدود ده سانتيمتر فاصله داشت قرار داده

شد وكيسه ها در رديفهاي ده تايي روي هم چيده شد.

علت اين كار اين است كه اگربيش ازده كيسه را روي هم قرار دهيم كيسه هاي

زيرين دراثر فشار زياد سخت شده ودرصورت نگهداري دراز مدت غير قابل

مصرف خواهند شد واستفاده ازانها منوط به آزمايش سيمان خواهد بود.

چنانچه سيمانهاي سخت شده به راحتي با دست پودرشوند قابل مصرف در

قطعات بتني ميباشند درغير اينصورت سيمان فاسد شده وبراي اطمينان بيشتراز

فاسد شدن ان از آزمايشهايي استفاده ميكنند.

بتني كه باسيمان فاسد شده ساخته ميشود باربر نبوده و نميتوان از ان در قطعات

اصلي ساختمان مانند تيرهاو ستونها وسقف استفاده كرد.

چنانچه اين سيمانها كاملا فاسد نشده باشند ميتوان ازانها به عنوان ملات براي

فرش موزاييك ويا اجراي بتن مگر استفاده نمود.

اگر بخواهيم سيمان را براي مدت طولاني انبار كنيم بايد تا انجا كه امكان دارد

با ديوارهاي خارجي انبارفاصله داشته باشد.

كارآموزي احداث ساختمان مسكوني

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۱۵:۲۷ ] [ مينا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است

خرید فالوور و لایک

سامانه تبادل بازدید

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  / ربات افزایش فالوور عضوگرام