انواع مقاله جديد

انواع مقاله جديد
دانلود مقاله تحقيق دانشگاهي
نويسندگان
لينک دوستان
آمار
امروز : 0
ديروز : 0
افراد آنلاين : 6
همه : 0

مقاوم سازي ساختمان هاي فلزي موجود با كاهش مقطع بال

چكيده :

توجه :قبل از زلزله نر تريج ، تصوير بر اين بود كه سازه هاي داراي قاب خمشي فولادي داراي رفتار مناسبي در هنگام وقوع زلزله مي باشند ، اما پس از وقوع زلزله نر تريج بر اثر تحقيقات ، مشخص شد كه بيشتر اتصالات بعلت ترك خوردگي جوش بدون داشتن شكل پذيري مناسب دچار شكست صلب شده بود . براي جلوگيري از ترك خوردگي جوش و در نتيجه شكس ترد اتصال ، مي توان از دو روش عمده بهره جست . يكي تقويت اتصال ر ناحيه اتصال تير به ستون مي باشد . مشكل عمده اين روش ازايش لنگر وارده به ستون است . ر.ش دوم ، تضعيف تير در ناحيه نزديك اتصال مي باشد . در اين روش ميزان كاهش مقطع به حدي است كه باعث انتقال مفصل پلاستيك از بر ستون به داخل تير مي شود . اين بدان علت است كه بال پاييني معمولا در دسترس بوده و در داخل دال بتني قرار ندارد . در اين مقاله با استفاده از نرم ازار ANSYS به بررسي اين مدلها پرداخته شده است .

كليد واژ ه ها : اتصال RBS ، اتصال SMF ، مفصل پلاستيك ، منحني هيسترسيس ، چشمه اتصال

 

مقدمه :

پس از زلزله نر تريج ، خرابيهاي بسياري در سازه هاي فولادي كه داراي قاب خمشي فولادي ويژه بودند رخ داد . اين خرابيها نشان دهنده ضعف اين سيستم در برابر زلزله بود . در صورتيكه تا پيش از زلزله نر تريج تصور بر آن بود كه سازه هاي داراي قاب خمشي ويژه داراي رفتار بسيار مناسبي در هنگام وقوع زلزله مي باشد . اما مشاهده شد كه عدم توجه به نحوه تشكيل مفصل پلاستيك باعث تشكيل مفصل پلاستيك در بر ستون گشته و در نتيجه تمركز تنش زيادي در انتهاي تير و در ناحيه اتصال تير به ستون ايجاد شده و بالطبع تمركز كرنش در اين ناحيه ايجاد مي شود . با توجه به اين نكته كه جوش متصل كننده بال تير به بال ستون داراي رفتار ترد و شكننده مي باشد و قادر به تحمل كرنشهاي بالا نمي باشد ، در نتيجه اين جوشها بر اثر نيروي زلزله اعمال شده داراي شكستگي شده و بعث جدا شدن تير از ستون مي شود .

در نتيجه به علل ذكر شده در بالا قابهاي خمشي ويژه (كه با روابطي كه در آيين نامه هاي قبل از زلزله نر ريج بيان شده بود طراحي شده بود) رفتار خوبي از خود نشان نداد . حتي اسختمان هايي كه براي استفاده بي وقفه و با كيفيت مناسب طراحي شده بودند نيز نتوانستند در برابر زلزله مقاومت كنند و آسيب ديدند .

با توجه به استفاده فراوان از قابهاي خمشي فولادي در طراحي هاي لرزه اي سازه ها ، و با توجه به اين نكته كه اين سازه ها بر اساس ضوابط و آيين نامه هايي طراحي شده است كه ضوابط مربوط به نحوه تشكيل مفصل پلاستيك و نحوه گسترش آن را مورد بررسي قرار نداده اند ، در نتيجه پس از زلزله نر تريج تحقيقات به سمت افزايش شكل پذيري اتصالات صلب پيش رفت و به طور كلي اتصالات پس از زلزله نر تريج (Post-Northridge) شكل گرفت . در اين اتصالات هدف به طور عمده انتقال مفصل پلاستيك به داخل ير و به يك فاصله معين از بر ستون مي باشد . بگونه اي كه با دور ساختن مفصل پلاستيك از بر ستون ، باعث كاهش تمركز كرنش بوجود آمده در ناحيه جوش مي شوند و در نتيجه باعث كاهش در ميزان ترك خوردگي جوش و بالطبع كاهش شكست ترد در اتصال مي شوند . روش هاي متعددي براي انتقال مفصل پيشنهاد گرديد . در حالت كلي اين روشها به دو دسته عمده تقسيم مي شود :

 1. يكسري از اتصالات (Post-Northridge) بگونه اي طراحي شده اند كه با افزودن اجزايي به اتصال باعث افزايش مقاومت تير در ناحيه اتصال شده و در نتيجه باعث كاهش تنش در اتصال مي شود . و در نتيجه باعث انتقال مفصل پلاستيك بداخل تير مي شود . همچنين با مقاومتر كردن اتصال از چرخش اجزاي اتصال نسبت به هم (تير نسبت به ستون) جلوگيري مي كنند كه در نتيجه تنش كمتري در ناحيه جوش ايجاد مي شود . استفاده از ماهيچه (Haunch) و با پشت بند (Rib) و … از اين دسته اند .
 2. در روش دوم با كاهش مقاومت تير در بخشهاي مشخص از تير ، باعث تضعيف تير در يك ناحيه مشخص و از پيش تعيين شده گشته كه در نتيجه مفصل پلاستيك در اين ناحيه تشكيل مي شود . و از بر ستون به داخل تير منتقل مي شود . انواع اتصالات RBS از اين دسته اند .

مقاله ترميم و مقاوم سازي ساختمان


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۱۵:۰۰ ] [ مينا ]

ايزوگام

توجه :يكي از مشكلات اساسي كه در اكثر سازه ها به چشم مي خورد مشكل نم و رطوبت مي باشد كه در بعضي مواقع خسارات جبران ناپذيري را به ساز ها و ساختمان وارد مي نمايد و يكي از راهكارهاي مقابله با ‎‎آن عايقكاري رطوبتي مي باشد . در ايران با توجه به اقليم و آب و هوا و نيز وجود منابع عظيم نفتي متداولترين عايق رطوبتي قير و گوني مي باشد كه با پيشرفت تكنولوژي اين روش جاي خود را به عايقهاي پيش ساخته ( ايزو گام) داده است . اما با پيشرفت علوم ونيز گراني مواد نفتي و قير در بعضي مواقع عايقهاي پيش ياخته نيز مقرون به صرفه نبوده و مهندسان را به آن داشت تا از مواد شيميايي جهت عايق بندي سازه استفاده كنند كه هم از نظر اقتصادي و هم از نظر كيفيت و كارايي بتواند با ساير عايقها رقابت كند . بعد از تحقيقات متعدد مهندسان موفق شدند كه با استفاده از رزينهاي اكريلاتي و استايرني كه با آب حل مي شود ، عايق رطوبتي جديدي بسازند كه صورت يك لايه mm 1 روي سطوح مورد نياز اجرا ميشود و انعطاف پذير نيز مي باشد . اين مقاله به بررسي و مطالعه عايق جديد و مقايسه آن با ساير عايقهاي رطوبتي مي پردازد . كلمات كليدي : اتكتيك پلي پروپيلن APP-پلي استر نبافته –تيشو- عايق SH-765M-موويليت وي پي مقدمه : عايق رطوبتي با قابليت انعطاف زمينه جديدي براي مصرف امولسيوني پليمر پايه آب امروزه مانند قرنها پيش ساخته شده از قير همچنان بعنوان رايج ترين روش پوشش كف مورد استفاده قرار مي گيرد كاربرد قير و يا آسفالت دشوار و مستلزم صرف وقت زياد مي باشد حتي امولسيونهاي ساخته شده از قير نيز تغيير اندكي را در دشواري اين كاربرد ايجاد نموده اند. همانطور كه مي دانيد بايد قيروگوني را تا ميزان ۱۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتيگراد حرارت داد ، ريختن و تسطيح تركيبي با اين درجه حرارت بسيار دشوار مي باشد . بنابراين امولسيونهاي ساخته شده از قير با قابليت كاربرد درجه حرارت نرمال مورد استفاده قرار مي گيرد. اينگونه امولسيونهاي نفتي در آب حدوداً داراي ۵۰% قير مي باشد . با سفت شدن اين امولسيون آب آن تبخير و قير بصورت بيندر باقي مي ماند. تركيبات كف سازي بام ، بر پايه امولسيون پليمرهاي جديد عملكرد كاملا‏ً متفاوتي دارند ، شايد مهمترين ويژگي آنها ايجاد يك لايه نازك ( فيلم )با قابليت انعطاف بعد از خشك شدن باشد. از جمله مزاياي اين عايق جديد به شرح زير است : ۱ – فاقد آلودگي و آسيب هاي فيزولوژي مي باشد. ۲ – كاربرد آنها ساده است . ۳ – رنگ پذيرند . ۴ – خطر آتش سوزي ندارند . ۵ – چسبندگي خوبي نسبت به سطوح مختلف دارند . در اين مقاله به معرفي عايقهاي قيروگوني و عايقهاي پيش ساخته ، سپس به معرفي يك نوع عايق جدي كه از رزينهاي اكريلاتي و استايرني محلول در آب ساخته شده مي پردازد. عايق رطوبتي قيروگوني : اين عايق يكي از متداولترين عايق مصرفي در ايران مي باشد به اين علت كه در اكثر شهرهاي كشور مواد اوليه اين عايقكاري به وفور يافت مي شود . مواد مورد نياز در اين عايق گوني و قير مي باشد ، كه گوني مورد نياز از كشورهاي خارجي وارد مي شود و در سه اندازه مختلف به نامهاي ، گوني درجه يك ، درجه دو ، درجه سه در بازار يافت مي شود . طبق آئين نامه مقررات ملي ايران ( مبحث ۵ ) مشخصات گوني ايده آل عبارتند از : گوني بايد نو ، ريز بافت ، كاملاً سالم وبدون آلودگي و چروك باشد و وزن آن در هر مترمربع حدود ۳۸۰ گرم باشد. قير ماده ايست سياه رنگ مركب از هيدروكربنهاي آلي با تركيبات پيچيده كه از تقطير نفت خام بدست مي آيد. انواع قير كه در كشور مي باشد دو دسته هستند : الف –۱ ) قيرهاي جامد كه علامت اختصاري آنها A.C است و مستقيماً از تقطير نفت خام بدست مي آيد و بر حسب درجه نفوذپذيريشان نامگذاري مي شوند و انواع اينگونه قيرها در ايران به رح زير مي باشد : قيرهاي : ۷۰-۶۰ ، ۱۰۰-۸۵ ، ۱۵۰-۱۳۰ ، ۲۰۰-۱۸۰ ، ۲۵۰ –۲۲۰ ، ۳۲۰ –۲۸۰ الف – ۲ ) قيرهاي كه با هوادادن به يكي از قيرهاي نرم فوق تهيه مي شوند و عبارتند از : قيرهاي : ۲۰ –۱۰ ، ۳۰ –۲۰ ، ۵۰ –۴۰ و در بعضي موارد۷۰ – ۶۰ ب ) قير جامد اكسيد شده كه با علامت اختصاري R كه معرف انعطاف پذيري قير است نمايش داده مي شود ، اين قير از دميدن هوا در مخلوطي از قيرهاي نرم و مواد روغني سنگين بدست مي آيد و بر حسب نقطه نرمي و درجه نفوذپذيري بصورت زير نامگذاري كرده اند : ۲۵ –۸۵ R ، ۱۵ – ۹۰ R ويژگيهاي عمومي قيرها: ۱- غير قابل نفوذپذير در مقابل آب و رطوبت ۲- مقاومت در برابر اسيدها، بازها و نمكها ۳- چسبندگي معايب قير : قير در وضعيتهاي زير برخي از خواص خود را از دست مي دهد ، به طوريكه نمي توان از آن به خوبي اسفاده كرد : الف ) تجزيه شدن در دماي زياد و تبديل آن به ذغال ، توأم با اشتعال ب ) تغيير شكل در مقال فشار و حلالها

مقاله در مورد ايزوگام


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۱۴:۳۷ ] [ مينا ]

آنچه از جوشكاري بايد بدانيم: انواع جوشكاري ، انواع الكترودها ، طريقه و محل استفاده و …

انواع جوشكاري

 1. I. جوشكاري با قوس الكتريكي :

نكته:يكي از متداول ترين روشهاي اتصال قطعات كار مي باشد، ايجاد قوس الكتريكي عبارت از جريان مداوم الكترون بين دو الكترود و يا الكترود و يا الكترود و كار بوده كه در نتيجه آن حرارت توليد مي شود. بايد توجه داشت كه براي برقراري قوس الكتريك بين دو الكترود و يا كار و الكترود وجود هوا و يا يك گاز هادي ضروري است. بطوريكه در شرايط معمولي نمي توان در خلاء جوشكاري نمود.

در قوس الكتريكي گرما و انرژي نوراني در مكانهاي مختلف يكسان نبوده بطوريكه تقريباً ۴۳% از حرارت درآند و تقريباً ۳۶% در كاتد و ۲۱% بقيه بصورت قوس ظاهر مي شود. دماي حاصله از قوس الكتريكي بنوع الكترودهاي آن نيز وابسته است بطوريكه در قوس الكتريكي با الكترودهاي ذغالي تا ۳۲۰۰ درجه سانتيگراد در كاتد و تا ۳۹۰۰ در آند حرارت وجود دارد. دماي حاصله در آندو كاتد براي الكترودهاي فلزي حدوداً ۲۴۰۰ درجه سانتيگراد تا ۲۶۰۰ درجه تخمين زده شده است.

در اين شرايط درجه حرارت در مركز شعله بين ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ درجه سانتيگراد مي باشد از انرژي گرمائي حاصله در حالت فوق فقط ۷۰% تا ۶۰% در قوس الكتريك مشاهده گرديده كه صرف ذوب كردن و عمل جوشكاري شده و بقيه آن يعني ۳۰% تا ۴۰% بصورت تلفات گرمائي به محيط اطراف منتشر مي گردد.

طول قوس شعله Arc length بين ۸/۰ تا ۶/۰ قطر الكترود مي باشد و تقريباً ۹۰% از قطرات مذاب جدا شده از الكترود به حوضچه مذاب وارد مي گردد و ۱۰% باطراف پراكنده مي گردد. براي ايجاد قوس الكتريكي با ولتاژ كم بين ۴۰ تا ۵۰ ولت در جريان مستقيم و ۶۰ تا ۵۰ ولت در جريان متناوب احتياج مي باشد ولي در هر دو حالت شدت جريان بايد بالا باشد نه ولتاژ.

انتخاب صحيح الكترود براي كار

انتخاب صحيح الكترود براي جوشكاري بستگي به نوع قطب و حالت درز جوش دارد مثلاً يك درز V شكل با زاويه كمتر از ۴۰ درجه با ضخامت زياد حداكثر با قطر اينچ كه معادل ۲ ميليمتر است براي رديف اول گرده جوش استفاده مي گردد تا كاملاً در عمق جوش نفوذ نمايد. ولي چنانچه از الكترود با قطر بيشتر استفاده شود مقداري تفاله در ريشه جوش باقي خواهد ماند. كه قدرت و استحكام جوش را تقليل مي دهد.

انتخاب صحيح الكترود( از نظر قطر)

بايستي توجه داشت كه هميشه قطر الكترود از ضخامت فلز جوشكاري كمتر باشد هر چند كه در بعضي از كارخانجات توليدي عده اي از جوشكاران الكترود با ضخامت بيشتر از ضخامت فلز را به كار مي برند. اين عمل بدين جهت است كه سرعت كار زيادتر باشد ولي انجام آن احتياج به مهارت فوق العاده جوشكار دارد.
همچنين انتخاب صحيح قطر الكترود بستگي زياد به نوع قطب ( + يا – ) و حالت درز جوش دارد مثلاً اگر يك درز V شكل با زاويه كمتر از ۴۰ درجه باشد بايستي حداكثر از الكترود با قطر پنج شانزدهم اينچ براي رديف اول گرده جوش استفاده كرد تا كاملاً بتوان عمق درز را جوش داد. چنانچه از الكترود با قطر زيادتر استفاده شود مقداري تفاله در جوش باقي خواهد ماند كه قدرت و استحكام جوش را به طور قابل ملاحظه اي كاهش خواهد داد. در حين جوشكاري گاهي اوقات جرقه هائي به اطراف پخش مي شود كه دلايل آن چهار مورد زير است.

ايجاد حوزه مغناطيسي و عدم كنترل قوس الكتريكي

ازدياد فاصله الكترود نسبت به سطح كار

آمپر بيش از حد يا آمپر بالاي غير ضروري

عدم انتخاب قطب صحيح براي جوشكاري

اطلاعات پاكت الكترود

مطابق استاندارد پاكت ها و كارتنهاي الكترود بايستي علامت ها و نوشته هائي داشته باشند كه حتي المقدور مصرف كننده را در دسترسي به كيفيت مطلوب جوش راهنمائي و ياري نمايند.
در روي پاكت الكترود علاوه بر نام كارخانه سازنده , نوع جنس نيز درج مي شود كه براي مصرف صحيح حائز اهميت است.
هر پاكت الكترود بايستي علاوه بر اسم تجارتي الكترود, طبقه بندي آن الكترود را حداقل طبق يكي از استانداردهاي مهم بيان نمايد. براي آگاهي از طول زمان ماندگي الكترود در كارخانه, بازار يا انبار و غيره . شماره ساخت يا تاريخ توليد روي پاكت نوشته يا مهر زده مي شود.
قطر سيم مغزي الكترود مصرف كننده را در كاربرد صحيح آن با توجه به صخامت فلز, زاويه سيار , ترتيب پاس و غيره راهنمايي مي كند.
نوع جريان برق از اينكه جريان دائم يا جريان متناوب لازم است( با موتور ژنراتور يا ترانسفورماتور مي توان جوش داد) يا هر دو و در جريان دائم نوع اتصال قطبي بايستي يا به عبارت يا علامت روي پاكت درج شود.
حالت يا حالاتي از جوشكاري كه اين الكترود در آن حالت يا حالات مناسب است روي پاكت بيان مي شود.
درج حدود شدت جريان برق ( بر حسب آمپر ) جهت انتخاب اوليه ( تنظيم دقيق شدت جريان ضمن جوشكاري با توجه به عوامل مختلف انجام مي شود) ضروري است. وزن الكترودها يا تعداد الكترود داخل هر بسته روي پاكت يا بر چسب آن درج مي شود. نوشتن مواردي كه در بالا به آن اشاره شد, روي پاكت مطابق بيشتر استانداردها اجباري است.
همچنين خواص مكانيكي و شيميائي , وضعيت ذوب و كيفيت قوي, نحوه نگهداري و انبار كردن, درجه حرارت خشك كردن, مواد استعمال بخصوص و پاره اي توصيه هاي ديگر در روي پاكت براي آگاهي مصرف كننده چاپ شده و يا مهر زده مي شود.

مقاله آنچه از جوشكاري بايد بدانيم


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۱۴:۱۱ ] [ مينا ]

توجه:كابل به عنوان بخشي از سيستم ارتباطي با وظيفه انتقال پيام‌ها و اطلاعات از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بخش اعظم هزينه‌هاي مخابراتي به تامين كابل و نصب و تهيه ملزومات و نگهداري آن اختصاص دارد و بديهي است شناخت كابل و استفاده صحيح از آن مي‌تواند در كاهش هزينه‌هاي مخابراتي نقش عمده‌اي داشته باشد.

در اين جزوه انواع كابل‌هاي مخابراتي (با تاكيد بر كابل‌هاي مورد استفاده در شركت مخابرات ايران) و چگونگي آرايش هادي‌ها و نحوه يافتن زوج‌ها در كابل مورد بحث و بررسي قرا رخواهد گرفت.

همزمان با به‌كارگيري تلفن به عنوان وسيله‌اي مطمئن براي انتقال پيام‌ها، مساله ارتباط مشترك با مرز تلفن مطرح شد. در ابتدا با توجه به محدوديت مشتركين و با توجه به محدود بودن مرز خدماتي مراكز تلفن از زوج سيم براي ارتباط مشتركين با مركز استفاده مي‌شد. اين زوج‌ها بر روي پايه‌هاي چوبي نصب مي‌شد. آسيب‌پذيري اين سيم‌ها در مقابل عوامل جوي نظير باد، طوفان و باران از يك سو و برهم‌زدن زيبايي شهرها از سوي ديگر موجب محدوديت استفاده از زوج سيم مي‌شد. علاوه بر اينها با توسعه مراكز تلفني و با گسترش شهرها و محدوده خدماتي مراكز تلفني زوج سيم به عنوان وسيله ارتباطي مشترك با مركز، ديگر نمي‌توانست پاسخگويي نيازها باشد و ضرورت استفاده از كابل تلفني بيشتر احساس مي‌شد.

اولين كابل تلفني كه ساخته شد، كابل خاكي بود كه براي جلوگيري از نفوذ رطوبت، هادي‌هاي آن توسط ابريشم آغشته به روغن محافظت مي‌شد. پس از مدتي كابل سربي ساخته شد كه هادي‌هاي آن به وسيله نوارهاي نازك كاغذ از يكديگر جدا مي‌شدند.

نكته :پس از جنگ جهاني دوم و با توجه به استفاده گسترده از سرب در صنايع نظامي و با پيشرفتي كه در صنايع پتروشيمي نصيب بشر شد، مواد پلاستيكي به عنوان پوششي براي سيم‌ها و پوششي براي كابل مورد توجه و استفاده قرار گرفت. به طوري كه امروزه بخش عمده كابل‌هاي مورد استفاده در شبكه‌هاي مخابراتي كابل‌هاي پلاستيكي است.

صنايع كابل‌سازي نيز همگام با پيشرفت تكنولوژي مخابراتي پيشرفت داشته و امروزه استفاده از كابل‌هاي كواكسيال و فيبر نوري، استفاده از سيستم‌هاي پرظرفيت مخابراتي را ميسر ساخته است.

سيستم عمدۀ كابل در هزينه‌هاي مخابراتي و نقش مهم آن در ارسال پيام‌ها و اطلاعات ضرورت توجه دقيق به طراحي و ساخت كامل را به خوبي توجيه مي‌كند.

اولين مساله در به كار گيري كابل به عنوان وسيله انتقال، ميزان افت رامدۀ ولتاژ ارسالي است كه به مقدار مقاومت زوج كابل بستگي دارد. براي جلوگيري از افت زياد، دو عامل جنس سيم و سطح مقطع آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. نقره با ضريب مقاومت مخصوص و پس از آن مس با ضريب مقاومت مخصوص مي‌توانند به عنوان هادي داخل كابل مورد استفاده قرار گيرند كه به علت گراني نقره، از مس به عنوان هادي در كابل استفاده مي‌شود. سطح مقطع يا قطر سيم مورد استفاده در كابل عاملي است كه در طراحي شبكه كابل بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و تا حدي كه به كيفيت انتقال لطمه‌اي نزند به منظور كاهش هزينه‌ها كوچك انتخاب مي‌شود. به عبارت ديگر، براي استفاده از كابل در فواصل نزديك از قطرهاي كمتر هادي و براي فواصل دور از سيم‌هاي قطور استفاده مي‌شود.

در كابل‌هاي تلفني معمولا از سيم‌هاي مس با قطرهاي ۳۲/۰ – ۴۰/۰ – ۵۰/۰ – ۶۰/۰ – ۷/۰ – ۸/۰ و ۹/۰ ميليمتر استفاده مي‌شود. در حال حاضر در شبكه‌هاي شهرهاي ايران از قطرهاي ۴/۰ – ۶/۰ – ۸/۰ و ۹/۰ ميليمتر بيشتر استفاده مي‌شود. در شبكه هوايي نيز بيشتر از قطرهاي ۶/۰ و ۸/۰ ميليمتر استفاده مي‌شود.

در كابل‌هاي فركانس بالا، كارير (هوت فركانس) معمولا سيم‌هاي مس با قطر ۲/۱ ميليمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در خطوط بين‌شهري سيم‌هاي مسي مغز فولادي تا قطر ۳ ميليمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در كارخانجات كابل‌سازي، مفتول‌هاي مسي با قطر يا اينچ به صورت مرحله‌اي از ماشين‌هاي كشش عبور كرده و در هر مرحله تحت تاثير نيروي كششي وارد بر آن قطر سيم كوچك شده تا به قطر مورد استفاده در كابل برسد. در اين مرحله سيم كاملا سخت مي‌شود كه براي استفاده در كابل مناسب نيست. براي نرم كردن سيم، آن را حرارت داده و كاملا نرم مي‌كنند.

همان طور كه ذكر شد در كابل‌هاي تلفني از سيم مسي با قطرهاي مشخص استفاده مي‌شود كه علاوه بر واحد ميليمتر براي مشخص كردن قطر سيم، واحد AWG نيز در سيستم آمريكايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. جدول زير مقادير متداول اين واحد و مقادير معادل آن را بر حسب ميليمتر نشان مي‌دهد.

قطر سيم بر حسب ميليمتر قطر سيم AWG

۹۱/۰ ۱۹

۶۴/۰ ۲۲

۵۱/۰ ۲۴

۴۱/۰ ۲۶

۳۲/۰ ۲۸

عوامل ديگري نظير همشنوايي (تداخل يا كراستاك) و نويز نقش مهمي در طراحي و ساخت كابل دارد. منظور از تداخل، انتقال انرژي از يك زوج به زوج ديگر مي‌باشد. به منظور كاهش تداخل مكالمه، هادي‌هاي كابل با روش‌هاي مخصوص به هم تابيده مي‌شوند

مقاله در مورد كابل ها


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۱۳:۴۷ ] [ مينا ]

فصل اول : ويندوز XP

 • معرفي ويندوز XP و ويژگي هاي آن

نكته: ويندوز يكي از محبوب ترين سيستمهاي عامل موجود در دنياي كامپيوتر است. علت اين محبوبيت رابط گرافيكي كاربر (GUII) اين سيستم عامل مي باشد . ويندوز به كاربران اين امكان را ميدهد تا فرامين را از طريق كليك كردن روي آيكون ها اجرا نمايد و با برنامه هاي دلخواه خود را داخل پنجره ها كار و تبادل اطلاعات نمايند .

ويندوز طوري طراحي شده است كه سيستم عامل براي شما كار ميكند نه شما براي سيستم عامل.

توجه:در ويندوز يكسري توابع مستقيم روي Desktop و PC هاي قابل حمل قرار داده شده است كه استفاده از سيستم را سريعتر، آسانتر و مطمئن تر كرده است .

 • نحوه شروع و پايان كار ويندوز

چنانچه ويندوز قبلاً روي سيستم شما نصب شده است براي بالا آوردن و شروع كار ويندوز در صورت داشتن Pasword مراحل زير را طي كنيد :

۱- كامپيوتر خود را روشن كنيد و منتظر بمانيد تا ويندوز اجرا شود و كادر پرسشي «اسم رمز» ظاهر شود.

۲- با وارد كردن صحيح اسم رمز وارد محيط ويندوز ميشويد .

۳- ويندوزمحيط كار را همرته با آيكون ها ، نوار كار و منوي شروع نشان مي دهد (شكل۱-۱)

براي خروج از ويندوز و خاموش كردن كامپيوتر خود مراحل زير را طي كنيد :

 • روي كليد start از نوار اصلي صفحه ويندوز كليك كرده و گزينه Turn off computer را انتخاب كنيد .
 • روي گزينه Turn off كليك كنيد تا كامپيوتر خاموش شود .

گزينه هاي ديگري نيز در پنجره Turn off وجود دارد:

گزينه Standby : براي اينكه سيستم را به حالت انتظار ببريم . اين گزينه براي صرفه جويي در مصرف برق بوده و به محض زدن يك كليد صفحه كليد يا حركت ماوس دوباره سيستم شروع به كار ميكند .

گزينه Restart : براي شروع مجدد كامپيوتر بدون پايين آوردن كامل آن است .(شكل۲-۱(

۳-۱ آشنايي با محيط كار و مفاهيم اوليه ويندوز

همانطور كه در شكل ۱-۱ مشاهده مي كنيد قسمت هاي مهم اين صفحه عبارتند از :

 • دكمه start : در اين صفحه در گوشه سمت چپ پايين دكمه شروع براي فعال كردن منوي start به منظور اجراي برنامه ها، تغيير تنظيمات سيستم ، جستجو در اينترنت و يافتن فايلها ، بروزرساني سيستم و دستيابي به اطلاعات راهنما استفاده ميشود.
 • نوار وظيفه ( Taskbar ) :اين قسمت نواري است كه در قسمت پايين صفحه قرار داشته كه از آن براي سازمان دهي برنامه ها و فايلها و همچنين نگه داري عنوان تمام پنجره هاي فعال استفاده ميشود . در سمت راست اين نوار اطلاعات مربوط به ساعت ، تاريخ ، ولوم صدا و … نمايش داده شده است .
 • Desktop : ناحيه كار اصلي در ويندوز است .
 • آيكون : آيكون ها در واقع معرف فايل ها ، پوشه ها ، برنامه ها و ساير موضوعاتي هستند كه با آنها سرو كار داريم. بعضي از اين آيكونها ، آيكونهاي استاندارد ويندوز هستند مثل my computer و بعضي هم به محض نصب نرم افزارهاي مختلف ايجاد ميشوند .

علاوه بر موارد فوق كه در صفحه اصلي ويندوز موجود ميباشد مي توان به مفاهيم و كلمات كليدي ويندوز هم اشاره كرد :

 • كليك كردن : فشردن كليد سمت چپ ماوس را گويند .
 • دابل كليك : به فشردن كليد سمت چپ ماوس دو بار متوالي گويند .
 • كشيدن و رها كردن Drag and Drop) ) : فشردن كليد سمت چپ ماوس روي يك موضوع و نگه داشتن آن ) (Drag و جابجايي ماوس به محل جديد (Drop) گويند.
 • پوشه (Folder) در ويندوز براي سازمان دهي فايل ها از پوشه استفاده مي شود.
 • ميانبر (Shortcut) : براي دسترسي و اجراي آسان برنامه ها ميتوان از يك ميانبر استفاده كرد .
  • توانايي كار با اجزاي پنجره ها :

اساسي ترين خاصيت سيستم عامل ويندوز كار كردن با پنجره ها مي باشد . شكل (۳-۱) يك نمونه پنجره و اجزاي مهم آن نمايش داده ميشود :

 • حداقل رساني يك پنجره (Minimize) : يك دكمه در گوشه سمت راست بالاي پنجره بوده كه در صورت كليك كردن روي آن پنجره از روي صفحه نمايش نا پديد ميشود ولي برنامه به اجراي خود ادامه خواهد داد . در صورتي كه روي دكمه اي كه با نام پنجره روي نوار وظيفه ويندوز مشخص شده كليك كنيم پنجره دوباره به وضعيت قبلي بر مي گردد .
 • حد اكثر رساني يك پنجره (Maximize) : يك دكمه در گوشه سمت راست بالاي پنجره بوده كه در صورت كليك كردن روي آن پنجره به اندازه كل صفحه نمايش بزرگ مي كند.

مقاله مباني استفاده از كامپيوتر


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۱۲:۳۷ ] [ مينا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است

خرید فالوور و لایک

سامانه تبادل بازدید

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  / ربات افزایش فالوور عضوگرام