انواع مقاله جديد

انواع مقاله جديد
دانلود مقاله تحقيق دانشگاهي
نويسندگان
لينک دوستان
آمار
امروز : 0
ديروز : 0
افراد آنلاين : 9
همه : 0

انسان درون اجتماع زندگي مي‌كند و لاجرم رفتارهايي كه از او سر مي‌زند، بخشي از آنها در ارتباط با تعاملات اجتماعي است و يا به نحوي از طرف عوامل اجتماعي تحت تاثير قرار مي‌گيرد. بطوري كه رفتار يك فرد در تنهايي متفاوت از رفتاري خواهد بود كه در مجمع از خود نشان مي‌دهد. رفتار اجتماعي يعني هر رفتار كه متضمن كنش متقابل دو يا چند انسان باشد.

انسان به عنوان يك موجود اجتماعي از همان بدو تولد گرايشات اجتماعي از خود نشان مي‌دهد. نياز به كسب حمايت و امنيت انحراف مراقبين شايد اولين نشانه‌هاي نيازمندي فرد به عوامل بيروني است. لبخند اجتماعي را كه در حدود ماههاي اول زندگي در نوزاد ديده مي‌شود، به عنوان اولين ارتباطات او با محيط اجتماعي خويش مي‌دانند. اين لبخند در تمامي نوزادان ديده مي‌شود كه به نظر مي‌رسد، كاركرد عمده آن جلب توجه اطرافيان و برقراري يك نوع ارتباط ساده با اجتماع است.

شروع زودرس چنين رفتارهايي حاكي از اهميت روابط و رفتارهاي اجتماعي براي فرد است. هر چند اينگونه رفتارها مختص انسان نبوده و در اغلب حيوانات نيز ديده مي‌شود. نياز به دوست داشته شدن ، نياز به حمايت ، نياز به كسب امنيت و نياز به پيوند جويي از نيازهاي اساسي انسان هستند كه مازلو آنها را در سلسله مراتب نيازهاي خود قرار داده است و به اهميت آنها در خود شكوفايي فرد تاكيد كرده است. روشن است در يك سوي اين نيازها فرد و در سوي ديگر آن اجتماع قرار دارد. ارضاء اين نيازها در ارتباط فرد با جامعه ميسر خواهد بود.

رشد رفتار اجتماعي

ظهور و بروز رفتار اجتماعي شايد به همان ماههاي اوليه زندگي نوزاد بر مي‌گردد. زماني كه نوزاد لبخند اجتماعي‌اش را ظاهر مي‌سازد و به اين طريق هر چند به شيوه‌اي ساده رابطه خود را با افراد خود برقرار مي‌كند. تعامل نوزاد با محيط تداوم پيدا مي‌كند. هر چند در آغاز افرادي كه به عنوان اجتماع براي نوزاد شناخته مي‌شوند، خيلي محدود بوده و اغلب شامل پدر و مادر و نزديكان او مي‌شود. اما بتدريج اين روابط گسترده‌تر شده و به افراد بيشتري عموميت پيدا مي‌كند. بطوري كه در سنين خاصي كم ‌كم توجه فرد عمدتا معطوف به افرادي به غير از افراد نزديك خانواده او مي‌شود.

در حدود ۴ – ۵ سالگي كودك توجه خاصي به همسالان خود پيدا مي‌كند و علاقمند ارتباط بيشتري با آنهاست و شايد مدتهاي زياد علاقمند باشد وقت خود را با آنها بگذاراند. اين روند نيز بتدريج گسترده‌تر مي‌شود و در سالهاي اوليه دبستان با علاقمندي بيشتري به برقراري روابط اجتماعي ظهور پيدا مي‌كند. رفتارهاي اجتماعي در اين دوران عمدتا از طريق بازي با همسالان نمود پيدا مي كند. كودك با برقراري تعاملات جديد با گروههاي جديد همسالان رفتارهاي جديد را مي‌آموزد و در موارد زيادي آنها در رفتارهاي اجتماعي خود منعكس مي‌سازد.

در سن نوجواني گرايش فرد به گروههاي اجتماعي بيشتر و بيشتر مي‌شود، بطوري كه اين دوران با اين ويژگي اساسي مشخص مي‌شود كه فرد علاقه شديدي به برقراري روابط اجتماعي از خود نشان مي‌دهد. به عضويت گروههاي مختلف در مي‌آيد و در تعامل با اين گروهها رفتارهاي اجتماعي خود را شكل مي‌دهند. در سنين بعدي رفتارهاي اجتماعي پخته‌تر شده‌اند. فرد با انتخاب شغل ، ادامه تحصيل و انتخاب همسر رفتارهاي گسترده‌تر اجتماعي پيدا مي‌كند. نقش اجتماعي در اين دوران مشخص شده‌اند و فرد رفتاهاي خود را بر اساس نقش خود در اجتماع و هويتي كه بدست آورده تنظيم مي‌كند.

انواع رفتار اجتماعي

رفتار اجتماعي را مي‌توان به دو نوع بسيار گسترده‌تر تقسيم بندي كرد: رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه ستيز. رفتار جامعه پسند آن دسته از رفتارهايي را شامل مي‌شود كه مورد قبول جامعه بوده ، با قوانين و هنجارهاي جامعه مطابقت دارد. اين نوع از رفتارها سازنده و در جهت پيشبرد اهداف يك گروه يا اجتماع هستند. مثل نوع‌دوستي ، از سوي ديگر رفتار جامعه ستيز رفتارهايي منفي هستند كه با قوانين و معيارهاي جامعه مطابقت ندارند. مورد قبول افراد جامعه نيستند و اغلب پيامدهاي منفي اجتماعي را براي فردي كه مرتكب اين رفتارها مي‌شوند به همراه دارند.

اين دسته از رفتارها مخرب بوده و مانع پيشبرد اهداف گروه يا اجتماع هستند كه فرد در آن قرار دارد. تعيين اينكه كدام رفتار پسند و كدام جامعه ستيز محسوب مي‌شود، بر حسب منابع متعددي صورت مي‌گيرد. دو منبع معتبر براي اين بررسي قوانين رسمي در جامعه است و ديگر هنجارهاي عرضي و فرهنگي آن جامعه. هر كدام از اين منابع

مقاله در مورد رفتار اجتماعي

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۵:۲۷ ] [ مينا ]

دگرگوني اجتماعي

دگرگوني اجتماعي از مسائلي است كه همواره ذهن دانشمندان را به خود جلب كرده است و هر كدام به فراخور وسع علمي خويش در اين باره اظهار نظر كرده و علل و عوامل آن را با توجه به ديدگاه خود شرح و بسط داده‌اند.
در اين پژوهش با استفاده از سخنان بزرگاني همانند استاد مطهري، (به عنوان عالمي روشن انديش كه نسبت به جايگاه مسأله واقف بوده است) به بحث وبررسي درباره اين موضوع خواهيم پرداخت و نيز نظريه‌هايي را كه در اين باره مطرح شده است نقد و ارزيابي مي‌كنيم. در پايان نظر خود را طرح كرده و به تفصيل درباره آن سخن خواهيم گفت.
اين كه چه علل و عواملي باعث دگرگوني‌هاي اجتماعي است، سؤال اصلي و محوري اين نوشتار را تشكيل مي‌دهد و با توجه به بضاعت علمي و منابع موجود به آن پاسخ داده خواهد شد.
فرضيه‌اي كه در صدد بررسي آن هستيم اين است كه محتواي باطني انسان (انديشه، عقيده و ايدئولوژي) بويژه فطرت كمال جويي و تجدد خواهي انسان علت اكثر دگرگوني‌هاي اجتماعي است. اين فرضيه با توجه به اين اصل بررسي مي‌شود كه فرد و جامعه هر دو اصيل‌اند. و به تعبيري ديگر اين انسان است كه اصالت دارد، به عنوان يك موجود با شعور، آگاه، دين‌خواه و عقل‌گرا با فطرتي كه طالب كمال و تعالي است.

مفاهيم اصلي و كليديانتظار: در لغت يعني چشم به راه داشتن، چشم داشتن، انتظار داشتن (۱) و در اصطلاح، ديده دوختن به راه تحقق امري است كه منتظر را به حالت انتظار واداشته است و هرچه آن امر در نظر او مهم‌تر باشد، براي تحقق آن كوشش و جديت بيش‌تري ـ خواه ناخواه ـ‌خواهد كرد (۲).
تحول يا دگرگوني: به معناي تغيير و تبديل چيزي است به چيز ديگر.
دگرگوني و تغيير اجتماعي: اين واژه كلي و مبهم، معمولا به معني تغيير در فرايندهاي اجتماعي يا ساختار جامعه به ويژه در بحث گذر از جوامع سنتي به جوامع صنعتي و جديد مطرح مي‌شود. دگرگوني اجتماعي ممكن است مثبت يا منفي،‌ پيش‌رو يا واپس‌گرا، قهري يا دستوري، كند يا سريع، ‌جزيي يا كلي، سطحي يا عميق و موقت يا دائمي باشد. دگرگوني اجتماعي فرايند پيچيده‌اي است كه عوامل متعددي نظير اختراع، تراوشات ناشي از فرهنگ‌ها يا اشاعه ويژگي‌هاي از جوامع ديگر، افزايش يا كاهش جمعيت، تكنولوژي، شخصيت‌هاي بزرگ، جنبش‌هاي اجتماعي، آموزش و پرورش و بي‌سازماني اجتماعي و … در آن دخالت دارند. عادت،‌ ترس از گسسته شدن رشته تداوم، سنت گرايي، صاحبان منافع و مقاومت ايدئولوژيك نيز از عوامل عمده ايستادگي در برابر تغييرات اجتماعي است.(۳)

علل و عوامل دگرگوني اجتماعيدانشمندان بر اين مسأله كه عامل اصلي تحولات و دگرگوني‌ اجتماعي چيست، اتفاق نظر ندارند و هر يك عاملي را مؤثر و دخيل مي‌دانند. گروهي عوامل مادي را منشأ اثر دانسته، عده‌اي شرايط جغرافيايي و خون و نژاد را عامل تحول مي‌دانند، برخي فرهنگ و عقيده و ايدئولوژي و به طور كلي محتواي باطني انسان را مهم‌ترين عامل مي‌دانند و گروهي از نقش شخصيت‌ها و نوابغ و قهرمانان سخن به ميان آورده و آن را يگانه عامل دگرگوني مي‌دانند. در زير، نظريه‌هاي گوناگون در اين باره مطرح و مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

۱ـ خون و نژادطبق اين نظريه، عامل اساسي پيش برنده تاريخ، نژاد‌ها هستند، زيرا بعضي نژادها و خون‌ها استعداد فرهنگ آفريني و تمدن گستري دارند و برخي ديگر خير، بعضي مي‌توانند علم و صنعت و اخلاق توليد كنند و گروهي صرفا مصرف‌كننده‌اند.
ارسطو، برخي نژادها را مستحق برده داشتن و بعضي ديگر را مستحق برده شدن مي‌دانست. طرفدار اين نظريه كنت گوبينو، فيلسوف معروف فرانسوي است. اين نظريه به گوبينيزم نيز مشهور است. (۴)
اين كه معتقد شويم تنها يك نژاد است كه تحول و تطور تاريخ به دستش صورت مي‌گيرد، يا اين كه همه انسان‌ها در آن دخيل‌اند، مشكلي را حل نمي‌كنند، زيرا معلوم نيست چرا زندگي انسان يا نژادي از انسان متحول و متطور است و زندگي حيوان چنين نيست. اين كه يك نژاد باشد يا همه نژادها، راز تحرك تاريخ را نمي‌گشايد. البته شايد نتوانيم تفاوت نژادها را به طور كلي انكار كنيم. چرا كه ممكن است در عين اين كه همه استعداد دارند، برخي نژادها داراي استعداد بيش‌تري باشند.(۵)

۲ـ شرايط اقليمي و جغرافياييبر اساس اين نظريه، عامل سازنده تمدن و به وجود آورنده فرهنگ و توليد كننده صنعت، محيط و شرايط اقليمي و جغرافيايي است. در مناطق معتدل، مزاج‌هاي معتدل و مغزهاي نيرومند ومتفكر به وجود مي‌آيد. علاوه بر اين، شرايط اقليمي و محيط جغرافيايي و منطقه‌اي بر روي نژادها تأثير مي‌گذارد و استعدادهاي خاص ايجاد مي‌كند و درنهايت عامل پيش برنده تاريخ

مقاله دگرگوني اجتماعي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۵:۰۱ ] [ مينا ]

براي اينكه تعريف روشن‌تري از مهيت و دامنه جامعه شناسي شهري به دست دهيم مي‌توانيم بگوييم، تجزيه و تحليل شهر به عنوان يك واقعيت اجتماعي موضوع جامعه شناسي شهري است. بنابراين جامعه شناسي شهري ، كليه مسائل اجتماعي جامعه شهر نشين را دربر خواهد گرفت. يكي از واقعتهاي اساسي ، رابطه از تحت جامعه با ساير واقعيتهاي اجتماعي است، مانند رابطه تراكم جمعيت و سازمانها و شيوه تفكر و زندگي اجتماعي.

نگاه اجمالي

بدون اينكه بخواهيم كليه جنبه‌هاي جامعه شناسي شهري را مورد بحث و بررسي قرار دهيم، منظور اين است كه اهميت و ماهيت ملاحظات جامعه شناسي بر مسائل شهري روشن شود و برخي اطلاعات مربوط به اجتماع شهرها كه اختصاصا معناي خاصي در بر دارد و نيز روشهاي بررسي مسائل شهري را مورد مطالعه قرار گيرد. در عمل ، امروز شهرسازان ، معماران و مهندسان تاسيسات شهري بيش از پيش به ميزان قابل توجهي از ره آورد جامعه شناسي شهري استفاده مي‌كنند و مفهوم شهر سازي و شهرنشيني را منحصر به جنبه معماري آن نمي‌دانند.

بنابراين لازم است زبان مشتركي نيز آنها را به يكديگر پيوند دهد تا به درستي نظرات يكديگر را درك كنند و در بهبود زندگي اجتماع شهرنشيني از آن استفاده كنند. اما براي اينكه به درستي بدانيم جامعه شناسي شهري چيست و مشتمل بر چه مباحثي است بهتر است قبلا به عنوان ياد آوري جامعه شناسي را بطور كلي تعريف بكنيم. پس جامعه شناسي ، مطالعه علمي واقعيتهاي اجتماعي است كه از سه جنبه ريخت شناسي ساختاري و فرهنگي و رواني مورد بحث و مطالعه قرار گيرد.

اختصاصات شهر

اگر از جنبه مادي و خارجي را مورد نظر قرار دهيم، شهر بدوا انبوهي از افراد انساني و فضايي را كه در آن سكونت گزيده‌اند شامل مي‌شود. در اينجا نظم جاري مربوط به مسائل زير در خور توجه است. جمعيت شهري (از نظر تعداد ، تراكم ، تركيب و ساختمان و تحول) ، طرز پراكندگي و قرار گرفتن جمعيت در فضاي شهر اصول تمايز بين قسمتهاي مختلف فضاي شهر و تاثيرات آن بر زندگي اجتماعي افراد و گروههايي كه در آن زندگي مي‌كنند. از جهت ديگر ، شهر عبارتست از يك سازمان اجتماعي پيچيده است. يعني ، شهر تنها از تجمع افراد تشكيل نمي‌شود بلكه مشتمل بر گروههاي مختلفي ، مانند خانواده ، طبقات اجتماعي ، كارگاهها و كارخانه‌ها ، گروههاي نژادي ، انجمن‌هاي مختلف و غيره است.

مي‌توان سخن از يك نوع «روحيه شهري» يا «فرهنگ شهرنشيني» به ميان آورد كه با خوصيات اجتماعات غير مشابه فرق دارد. به عبارت ديگر ، سبك زندگي و شيوه فكر كردن و بروز احساسات و عواطف كه بر حسب جوامع و منطق مختلفي كه شهر جزئي از آن است متفاوت و بر حسب تارخ و خوصيات شهرها متغير است، ويژگيهايي به زندگي شهرنشيني بخشيده است كه خاص اجتماع مورد نظر يعني شهر است. مثلا استقلال افراد در مقابل سنن و آداب ، در شهرها افزايش مي‌يابد و پذيرش افكار جديد ، مدپرستي ، خلاقيت ، نوآوري و تسامح فزوني مي‌گيرد. نكته ديگر اينكه ، شهر را نبايد واحد مستقل و مجزا از جامعه دانست، يعني نمي‌توان آن را از واحدهاي ديگر وابسته به آن جداگانه مورد مطالعه قرار داد. زيرا:

اولا شهر با منطقه‌اي كه در آن واقع شده است ارتباط كامل دارد. يعني از يكسو خوصيات منطقه در شهر تاثير مي‌گذارد و از وي ديگر شهر به تدريج كم و بيش خوصيات شهري خود را به منطقه‌اي كه خود جز آن است انتقال مي‌دهد و در حقيقت منطقه و شهر عكس العمل‌هاي متقابلي در برابر يكديگر دارند.

دوم آنكه ، شهر با يك كشور و كل اجتماعي كه جزئي از آن است پيوند و وابستگي دارد، زيرا ساخت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور در شهر منعكس مي‌شود. سوم آنكه ، شهر با نوع تمدن نظام اجتماعي كه ملت و كشور را فرا گرفته است ارتباط كامل دارد.

جامعه شناسي شهري و مسائل اجتماعي شهر

سكونت در “شهر” آثاري بر زندگي فردي و جمعي انسان‌ها مي‌گذارد كه از حدود دو قرن پيش تاكنون، موضوع تأمل انديشمندان اجتماعي بوده است…

سكونت در “شهر” آثاري بر زندگي فردي و جمعي انسان‌ها مي‌گذارد كه از حدود دو قرن پيش تاكنون، موضوع تأمل انديشمندان اجتماعي بوده است. چند وجهي بودن اين اثرات و نيز فرايندها و جريانات موجود در درون اجتماعات شهري، متفكران بسياري را از علوم مختلف به خود مشغول داشته است.

مقاله جامعه شناسي شهري

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۴:۳۱ ] [ مينا ]

در اين مقاله با جلوه هايي از سيره ي اخلاقي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم آشنا مي شويم. آداب معاشرت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در ميان جمع گشاده رو در تنهايي سيمايي محزون و متفكر داشت. صلي پيامبر اكرم

هرگز به روي كسي خيره نگاه نمي كرد و بيشتر اوقات چشم هايش را به زمين مي دوخت. در سلام كردن به همه حتي بردگان و كودكان پيش دستي مي كرد. اغلب دو زانو مي نشست و پاي خود را جلوي هيچ كس دراز نمي كرد هرگاه به مجلسي وارد مي شد نزديك ترين جاي خالي را اختيار مي كرد. اجازه نمي داد كسي جلوي پايش بايستد ويا برايش جا خالي كند. سخن همنشين خود را قطع نمي كرد وبا او طوري رفتار مي كرد كه او تصور مي كرد هيچ كس نزد رسول خدا از او گرامي تر نيست.

بيش از حد لزوم سخن نمي گفت. آرام و شمرده سخن مي گفت و هيچ گاه زبانش را به دشنام و ناسزا آلوده نمي ساخت. در حيا و شرم بي مانند بود. هر گاه از رفتار كسي آزرده مي شد ناراحتي در سيمايش نمايان مي شد ولي كلمه ي گله و اعتراض بر زبان نمي آورد. از بيماران عيادت مي كرد ودر تشييع جنازه حضور مي يافت. جز در مقام دادخواهي اجازه نمي داد كسي در حضور او عليه ديگري سخن بگويد يا به كسي دشنام بدهد يا سخن چيني كند.

روزي چند نفر از يهوديان بر او وارد شدند و لا لحني دو پهلو سلام كردند حضرت در جواب آنان گفت : و عليكم. عايشه متوجه قصد آنان شد و با عصبانيت به پرخاش و ناسزاگويي پرداخت. حضرت فرمود: عايشه آرام بگير و بد زباني نكن مگر نمي داني خدا مهرباني با همه را دوست دارد.

بخشش و گذشت

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم بد رفتاري و بي حرمتي نسبت به خود را نديده مي گرفت. كينه ي كسي را در دل نگاه نمي داشت و درصدد انتقام بر نمي آمد. روح نيرومندش كه در سطح بسيار بالاتر از انفعالات نفساني و عقده هاي روحي قرار داشت عفو و بخشايش را بر انتقام ترجيح مي داد. حساسيتش در مقابل نا ملايمات از حد حزن و اندوه تجاوز نمي كرد. در جنگ احد آن همه وحشي گري و اهانت كه به جنازه ي عموي ارجمندش حمزة بن عبدالمطلب روا داشته بودند و از مشاهده آن به شدت رنجيده بود دست به عمل متقابل با كشتگان قريش نزد و بعدها كه به آن ها و از آن جمله هند – زن ابوسفيان – دست يافت در مقام انتقام بر نيامد.حتي ابوقتاده انصاري را كه مي خواست زبان به دشنام آنان بگشايداز بدگويي منع كرد.

پس از فتح خيبر جمعي از يهوديان كه تسليم شده بودند غذايي مسموم براي حضرت فرستادند. او از سوء قصد و توطئه آنان آگاه شد اما آنان را به حال خودشان رها كرد. بار ديگر زني از يهود به چنين عملي دست زد و خواست زهر در كامش كند او را نيز عفو كرد. عبدالله بن ابي سر دسته ي منافقان كه با اداي كلمه ي شهادت مصونيت يافته بود در باطن امراز اينكه با هجرت رسول اكرم به مدينه بساط رياست او برچيده شد دشمني آن حضرت را در دل مي پرورانيد و با يهوديان مخالف نيز سرو سري داشت و از كارشكني و كينه توزي و شايعه سازي عليه رسول اكرم فروگذار نمي كرد.هم او بود كه در غزوه ي بني المصطلق مي گفت : چنان چه به مدينه برگشتيم اين طفيلي هاي زبون را (مقصودش مهاجرين است) از خانه ي خود بيرون مي رانيم. ياران رسول اكرم كه دل پر خوني از او داشتند بارها اجازه خواستند او را به سزاي اعمالش برسانند. آن حضرت نه تنها اجازه نمي داد بلكه با كمال مدارا با او رفتار مي كرد و در حال بيماري به عيادتش رفت و سر جنازه اش حاضر شد و بر او نماز گذارد. در مراجعت از غزوه ي تبوك جمعي از منافقان در سوء قصدي به جان حضرت خواستند مركبش را رم بدهند تا در پرتگاه سقوط كند و با اين كه همگي صورت خود را پوشانده بودند آنان را شناخت و با همه ي اصرار يارانش اسم آنان را فاش نساخت و از مجازاتشان صرف نظر كرد.

حريم قانون

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم از هر نوع بد رفتاري كه به شخص مقدسش مي شد چشم پوشي مي كرد ولي در مورد اشخاصي كه به حريم قانون تجاوز مي كردند مطلقا گذشت نمي كرد و در اجراي عدالت و مجازات متخلف ، هر كه بود،مسامحه روا نمي داشت؛ زيرا قانون عدل ، سايه ي امنيت اجتماعي و حافظ كيان جامعه است و نمي شود آن را بازيچه و دستخوش افراد هوس ران قرار داد و جامعه را فداي فرد كرد. در فتح مكه ،زني از قبيله ي بني مخزوم دزدي كرد. خويشاوندانش اجراي مجازات را ننگ خانواده ي اشرافي خود مي دانستند و به تكاپو افتادند بلكه بتوانند مجازات را متوقف سازند. اسامة بن زيد را كه مانند پدرش نزد رسول خدا محبوبيت خاصي داشت، وادار كردند به شفاعت برخيزد. او همين كه زبان به شفاعت گشود، رنگ صورت رسول خدا از شدت خشم برافروخته شد و با عتاب فرمود: چه جاي شفاعت است ، مگر مي توان حدود قانون خدا را بلا اجرا گذاشت ؟ و دستور مجازات را صادر كرد. اسامه متوجه غفلت خود شد و از لغزش خود عذر خواست و طلب مغفرت كرد. حضرت براي اين كه فكر تبعيض در اجراي قانون را از ذهن مردم بيرون كند، به هنگام عصر در ميان جمع به سخنراني پرداخت و لا اشاره به موضوع روز چنين فرمود:

«اقوام و ملل پيشين دچار سقوط و انقراض شدند بدين سبب كه در اجراي عدالت، تبعيض روا مي داشتند. هرگاه يكي از طبقا ت بالا مرتكب جرم مي شد، او را از مجازات معاف مي كردند و اگر كسي از زير دستان به جرم مشابه آن مبادرت مي كرد، اورا مجازات مي كردند. قسم به خدايي كه

مقاله در مورد آداب معاشرت

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۴:۰۷ ] [ مينا ]

فنون تجزيه و تحليل سيستمها

متداولترين فنون و تكنيكهايي كه آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند عبارتند از:

 • بررسي تقسيم كار
 • بررسي جريان كار
 • بررسي جا و مكان
 • كنترل فرمها
 • كنترل اسناد و سيستمهاي بايگاني
 • اندازه گيري كار
 • برنامه ريزي شبكه اي ( پرت , سي پي ام , پي دي ام )

تعريف جدول تقسيم كار

تعريف : جدول تقسيم كار جدولي است كه نشان مي دهد كاركنان سازمان در يك مدت معين, چه كارهايي را انجام مي دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن اين كارها مي كنند .

مزاياي تهيه جدول تقسيم كار

 • كسب آگاهي از بار واقعي كار و نحوه توزيع آن در عمل
 • شناخت محلهاي تراكم كار از يك طرف و تراكم نيروي انساني از طرف ديگر
 • آگاهي از تكرارها و تداخلهاي وظيفه اي
 • آگاهي از نحوه اختصاص وقت به هر يك از وظايف و فعاليتها
 • آگاهي از نحوه تطبيق نوع و ماهيت وظيفه با تخصص كاركنان
 • كسب اطلاع از اوقات اضافي كاركنان
 • آگاهي از تعداد واقعي نيروي انساني مورد نياز
 • ارزشيابي كار كاركنان
 • به دست آوردن مبنايي جهت تعيين حقوق و دستمزد كاركنان

مراحل تهيه و تنظيم جدول تقسيم كار

 1. انتخاب واحد بررسي
 2. تهيه ليست وظايف كاركنان
 3. تهيه ليست فعاليت هاي واحد
 4. تهيه جدول تقسيم كار براي وضع موجود
 5. تجزيه و تحليل جدول تقسيم كار در وضع موجود و كشف نقايص وايرادات آن
 6. تهيه جدول تقسيم كار پيشنهادي

مرحله اول – انتخاب واحد بررسي

آناليست در شروع كار بايستي كل سازمان را به واحدهاي كوچك تقسيم كند و جدول تقسيم كار را براي هر يك از واحدها به طور جداگانه تنظيم نمايد .

مرحله _ تهيه ليست وظايف كاركنان

ليست وظايف كاركنان عبارت است از ليستي كه نشان ميدهد هر يك از كاركنان يك واحد سازماني در يك مدت معين چه وظايف و عملياتي را انجام مي دهد و چه مقدار وقت صرف انجام آنها مي كند .

مرحله سوم _ تهيه ليست فعاليت هاي واحد

ليست فعاليت ها عبارت است از: صورتي از كليه فعاليتهايي كه در يك واحد سازماني انجام مي شود. اين ليست مجوعه فعاليتهايي اساسي و عمده اي كه كاركنان آن واحد سازمان انجام مي دهند , درج مي گردد.

 

مرحله چهارم _ تهيه جدول تقسيم كار براي وضع موجود

در اين مرحله , آناليست با استفاده از اطلاعاتي كه در دو مرحله قبلي فراهم آورده است , به تهيه و تنظيم جدول تقسيم كار مي پردازد .

مرحله پنجم _ تجزيه و تحليل جدول تقسيم كار

نمونه اي از سولات قابل طرح در مرحله تجزيه و تحليل جدول تقسيم كار از اين قرارند:

 • آيا كليه فعاليت هايي كه در اين واحد انجام مي شود, به اين واحد تعلق دارد؟
 • كدام يك از فعاليتها, بيشترين وقت واحد را ميگيرند و آيا لازم است كه اين مقدار وقت, صرف انجام آنها شود؟
 • چه مقدار از وقت , صرف انجام كارهاي غير ضروري مي شود؟ منظور از كار غير ضروري, كاري است كه انجام آن در تامين هدف سازمان اثري ندارد.
 • آيا از تخصص و مهارت افراد, استفاده مناسب به عمل مي آيد ؟
 • آيا كار به طور مساوي بين افراد تقسيم شده است ؟
 • آيا وظايفي كه به كاركنان ارجاع مي شود , تا حدود زيادي با يكديگر بي ارتباط هستند ؟
 • آيا تخصصها خيلي محدود و وظايف , بيش از اندازه به اجزا تقسيم شده اند .
 • آيا در تقسيم وظايف, به روحيه, علاقه, نگرش و ويژگيهاي شخصي شاغلين توجه شده است؟
 • آيا در تعيين افرادي كه با يكديگر در ارتباط مستقيم كاري هستند , به وجود علايق مشترك و تشابه شخصيتي ميان آنها توجه شده است ؟

آيا در انجام وظايف تكرار و تداخل وجود دارد ؟

مقاله فنون تجزيه و تحليل سيستمها


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۳:۴۲ ] [ مينا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است

خرید فالوور و لایک

سامانه تبادل بازدید

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  / ربات افزایش فالوور عضوگرام