انواع مقاله جديد

انواع مقاله جديد
دانلود مقاله تحقيق دانشگاهي
نويسندگان

تأثيرات محيطي بر رفتار مشتري

اهداف يادگيري: بعد از مطالعه اين فصل شما بايد به مطالب زير پي ببريد:

  • معني فرهنگ و ويژگي مهم آن.
  • ماهيت ارزش هاي فرهنگي به طور كلي مانند ارزش هاي اصلي، كه توسط مشتريان آمريكايي حفظ مي شوند.
  • تأثيري كه آن ارزش هاي فرهنگي بر رفتار مشتري مي گذارد.
  • وبعلت تغييرات فرهنگي، بازاريابان بايد اين تغييرات را كنترل كنند و از اين تغييرات سود ببرند.
  • اهميت دانش فرهنگي بر رفتار مشتري در توسعه برنامه هاي بازاريابي مؤثر بين المللي.

براي توسعه يك رقابت تبليغاني براي قهرمان آمريكايي، خط توليد جين هاي سنگ شورwrangler ، انجمن او تحقيقات روانشناسي را براي فهم ارتباط مشتريان با لباس هاي جين شروع كرد واينكه چگونه wrangler اين ارتباط را بوجود مي آورد . بعد ازانجام چندين مصاحبه ۴۵ دقيقه تا يك ساعتي آنها فهميدند كه چيزي را ازدست داده اند. آنها فهميدند كه مردم درمحيط فرهنگي مان چيزي را استفاده مي كنند. ارزش هاي فرهنگي با نيازهاي احساسي ما در تقابل مي باشندتا بر رفتارما تأثير بگذارند و ما را مجبور به انتخاب محصولات نمايند كه خودمان انتخاب كرده ايم. بنابراين انجمن چندين مردم شناس فرهنگي را به كار گرفت تا تحقيقات عيني را در خانه ها، مغازه ها، خيابانها و مكان هاي فروش مانند بنگاه ماشين انجام دهند. Wrangler توليد كننده جين هايي بود كه گاوچرانان آنها را مي پوشيدند. انتروپولوژيست ها (مردم شناسان) به نمايشات گاوبازي، بارهاي غربي، پيك نيك ها و ساير مكانهايي رفتند كه در آن افراد از لباس هاي جين استفاده مي كردند. ارزش پوشنده توليدات Wrangler مانند مردم شهري از طبقه كاگر بود. چه شهري و چه روستايي آمريكايي هاي قشر كارگر به موارد زير اهميت مي دهند.

  • اجتماع، وفاداري گروهي، دوستان، خانواده و ارزش افراد در جامعه.
  • سنت درارتباط مداوم با گذشته،ورزشها،ذات وماهيت كارها،فعاليت هاي بيروني و سنتي مردان
  • مسئوليت، اعتماد به نفس و صادق بودن در كار.

در اواخرسال ۱۹۷۰ و اوايل سال۱۹۸۰ اين گروه ها با مشكلات زيادي رو برو بودند اما رئيس جمهور شدن ريگان و بازرگشت آنها به ارزش هاي قديمي بر آنها احساس ارزشمند بودن مي داد. لوي صاحب فروشگاه جين مردانه بود ولي با خريداران زن سرو كار داشت اما شركت بين المللي Wrangler سابقه خوبي در غرب داردكه شامل شيكاگو، داكوتاو American Hero نمود. تبليغات به كارگران كمك كرد و كارگران واقعي كارخانجات فولاد، آتش نشانان و تعميركاران كشتي را نشان داد.با توجه به وجود موسيقي تركيبي سادگي تبليغات مورد توجه آمريكايي ها قرار گرفت كه هرگز به Wrangler فكر نكرده بودند. نقش Wrangler در ميان خرده فروشان و مشتريان باعث افزايش فروش شده بود. ما تحقيق خود را در مورد عوامل محيطي مرتبط با مصرف كنندگان با اولين ديد با عوامل محيطي توانست به بازاري براي فروش جين هايش دست يابد. در اين فصل ما نقش و تأثير فرهنگي را در رشدا ستراتژي هاي بازاريابي بررسي مي كنيم. بعد از تعريف و تعيين فرهنگ، ارزشهاي اساسي فرهنگي مصرف كننگان آمريكايي بايد مشخص شود. همچنين در اين فصل و فصل بعد مي بينيم كه تغييرات فرهنگي وجود دارند و اين مسأله منجر به بررسي تغيير فرهنگي و تأثير آن بررفتار مشتري مي گردد. در نهايت رفتار مشتريان داراي دو فرهنگ در برابر بازاريابي بين المللي بحث مي شود.

تعريف فرهنگ

بيان تنها يك تعريف از آن مشكل است و همينطور بيان ارتباط آن با درك و شناخت مشتريان نيز مشكل مي باشد . با وجود اين به دو معني زير توجه كنيد:

…مجموعه ا ي است پيچيده كه شامل دانش، اعتقاد، هنر، اصول اخلاقي، سنت و ساير توانايي ها و عادات ديگري است كه توسط بشر يا اعضاي جامعه حاصل شده است.

…راهي آشكار از زندگي گروهي از مردم و برنامه كامل آنها براي زندگي.

بنابراين فرهنگ چيزي است كه از لحاظ اجتماعي آموخته شده و اعضاي يك جامعه همگي در آن سهيم اند.

فرهنگ شامل اجزاي مادي و غير مادي است. فرهنگ غير مادي شامل لغاتي است كه مردم استفاده مي كنند و نيز شامل عقايد و عادات و سنت هايي است كه همگي آن را دارند و فرهنگ مادي شامل تمام مواد فيزيكي مي گردد كه تغيير كرده اند و توسط مردم به عنوان ابزار، ماشين، جاده و مزارع استفاده مي شوند. در يك محيط بازاري و درمتن رفتار- مشتري، ساخته هاي فرهنگ مادي شامل تمام محصولات و خدماتي مي شود كه توليد و مصرف مي شوند. مانند مؤسسات بازاريابي، سوپرماركت ها و غيره. فرهنگ غير مادي شامل روشي است كه در آن مشتري در سوپرماركت ها محصولات جديد تر و بهتر را مي خرد. اهميت فرهنگ در فهم رفتار بشري اين است كه فهم ما را در مورد اين مسأله زياد مي كند كه مردم چيزي بيشتر از شيميدان، فيزيكدان و زيست شناس مي باشند. واگرچه تمام مشتريان

مقاله تأثير محيط بررفتار مشتري

 

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۲:۵۴ ] [ مينا ]

چكيده

مدل هاي شبكه اي برنامه ريزي كه جزء ابزارهاي كنترل پروژه نيز محسوب مي شوند عبارتند از: پرت، سي پي ام و برنامه ريزي خطي، گرچه پرت و سي پي ام در اصول بسيار شبيه هم هستند ولي داراي تفاوتهايي نيز مي باشند. فن ارزيابي و بازنگري برنامه (پرت) به عنوان ابزار مديريت در جهت مشخص كردن و هماهنگ نمودن كاري كه بايد انجام شود تا اهداف پروژه در زمان تعيين شده تحقق يابد عمل مي كند. در ارزيابي به كمك پرت از علايمي استفاده مي شود كه عبارتند از: ۱- فلش (à) نشانگر فعاليت ۲- فلش نقطه چين (…..) نشانگر فعاليت مجازي ۳- اشكال هندسي (اغلب دايره) نشانگر رويداد. در اين روش براي محاسبه كل زمان موردنياز به منظور تكيمل پروژه سه برآورد زماني (كمترين زمان، زمان محتمل و بيشترين زمان) در نظر گرفته مي شود. افزون بر اين در روش پرت، در برخي از موارد براي انجام يكسري محاسبات و برآوردها از متخصصان آمار استفاده شده كه ايشان، فرمولهايي براي حل مسائل مربوط به آن محاسبات ارائه داده اند.

مقدمه:

مدل هاي شبكه اي برنامه ريزي عبارتند از تكنيك ارزيابي و بازنگري برنامه (پرت)۱، روش مسير بحراني (سي پي ام)۲ و برنامه ريزي خطي (تكنيك ارزيابي و بازنگري گرافيكي)۳

– برنامه ريزي خطي روش مخصوصي است كه در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم براي تعيين راه كاربرد منابع موجود براي دستيابي به هدفي مطلوب به كار گرفته شده است. اين روش، روشي است كه براي انتخاب بهترين تركيب متغيرها از ميان تعداد زيادي تركيبهاي ممكن به كار مي رود. استفاده از اين روش در صورتي امكانپذير است كه بين متغيرهاي مزبور ارتباط خطي وجود داشته باشد. ارتباط خطي موقعي وجود دارد كه تغيير معيني در يك متغير منتهي به تغيير متناسبي در متغير ديگر شود.

آشنايي با روش پرت و سي پي ام

– روش سي پي ام نخستين بار توسط دو نفر به نامهاي جي.اي.كلي و ام.آر.واكر در ارتباط با طرح تحقيقاتي شركت دوپونت براي برنامه ريزي ساختماني تهيه شد.

– روش پرت اولين بار در پروژه موشك پولاريس به كار برده شد و موفقيت آميز بوده است، اين روش بيشتر براي پروژه هاي توسعه اي و تحقيقاتي كه در آنها معمولاً اطلاعات كمتري در مورد هر فعاليت وجود دارد به كار مي رود.

دو روش پرت و سي پي ام از نظر اصول بسيار شبيه هم هستند و برنامه ريزاني كه با يكي از اين دو فن آشنا باشند مشكل اندكي براي هماهنگي با فن ديگر دارند. ولي اين دو روش تفاوتهاي مهمي نيز با يكديگر دارند. در سي پي ام تاكيد بر فعاليت هايي است كه بايد انجام شود اما در پرت تاكيد بر دانسته هاي مربوط به تكميل اين فعاليتهاست تفاوت ديگر اين است كه در پرت بنابر فرض، واريانس توزيع زماني فعاليت ها نسبتاً زياد است برعكس در سي پي ام فرض مي شود كه واريانس مدتهاي انجام فعاليتها چنان كوچك است كه مي توان آنها را قطعي در نظر گرفت.

گفتني است كه چون براي ارزيابي توزيع هاي خاص پرت، دانسته هاي مطمئني وجود ندارد لازم است كه بر اساس محتمل ترين، بدبينانه ترين و خوشبختانه ترين برآورد از مدت انجام هر فعاليت، ميانگين و واريانس ويژه اي را فرض كرد.

در اين مقاله تلاش شده تا با معرفي فن پرت به مديران، زمينه براي استفاده هرچه بيشتر از اين تكنيك فراهم آيد. بديهي است آنچه در اينجا آمده، تنها مختصري از فن پرت مي باشد علاقمندان

مقاله پرت در برنامه ريزي و مديريت

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۲:۳۰ ] [ مينا ]

بهترين استراتژي بازاريابي الكترونيكي: ارتباط مناسب و دائم با مشتريان بر خط اكنون زمان بسيار خوبي جهت استفاده از بازاريابي الكترونيكي است. روش هاي قديمي بازاريابي درحال تغيير و تحول است چرا كه تعداد كاربران و در نتيجه مشتريان بر خط و همچنين خدمات و محصولات مرتبط با آنها، هر روز در حال گسترش است. بهترين روش ها جهت رسيدن به اين مشتريان بالقوه بر خط چيست؟

۱- بازاريابي پست الكترونيك. هرروز بيش از ۹۰۰ ميليون نفر از پست الكترونيك جهت ارسال و دريافت پيام استفاده مي كنند. هنوز موثرترين روش رسيدن به تعداد انبوه مشتريان بالقوه و تقويت ارتباط با آنها، استفاده از پست الكترونيك است. طراحي و ارسال خبرنامه هاي الكترونيكي از مهم ترين و شايد حياتي ترين نيازهاي تجارت هاي برخط است و ابزار ها و روش هاي توليد و ارسال خبرنامه ها، بسيار قدرت مند شده اند.

۲- وبلاگ نويسي. تا قبل از پديده وبلاگ، مشتريان امكان و توفيق ارتباط نزديك با ارائه كنندگان خدمات و محصولات را نداشته اند. وبلاگ نويسي، به ايجاد اعتماد،كمك زيادي مي كند و به مشتريان اجازه مي دهد با بالاترين رده هاي مديريتي شركت ها، ارتباط نزديك برقرار كنند. وبلاگ نويسي به بازارياب ها كمك مي كند كه داستان خود را در يك محيط باز و غير رسمي كه براي مشتريان حالت شخصي دارد، بيان كنند و بتوانند براي ارائه كننده خدمات،كف بزنند يا شكايت كنند.

۳- آر اس اس. سالها قبل مي بايست وب سايت هاي متعددي را بازديد مي كرديم تا بتوانيم اطلاعات مرتبط با خودمان را پيدا كنيم. امروزه، اطلاعات به روز و مرتبط، از طريق RSS به طور مرتب و روزانه از طرف اينترنت براي ما ارسال مي شوند. مشتريان مي توانند جهت دريافت اطلاعات مرتبط با خودشان، آبونه شوند و اين اطلاعات را به محض به روز رساني شدن، دريافت كنند و در زمان و نيروي خود صرفه جويي نمايند.RSS به بازارياب ها كمك مي كند تا يك جريان دائمي از اطلاعات به روز را از طريق اينترنت به مشتريان خود برسانند.

۴- Podcasting . هر چند كه توقع مي رود تا سال ۲۰۱۰ اين روش بازاريابي به استفاده انبوه برسد ولي امسال نيز رشد حوبي داشته است. ما دوست داريم به ديگران گوش دهيم و بشنويم. تا قبل از اين، اينترنت مجموعه عظيمي از متن بود كه از بس به آنها نگاه مي كرديم، خسته مي شديم. امروز مي توانيم به متخصصين صنعت در موضوعات خاص و به مصاحبه هاي آنها با ميهمانانشان و دريافت ترفندهاي مفيد، گوش دهيم. پادكست به ما كمك مي كند تا محتواي اينترنت را در خانه، محل كار و يا حتي در حال مسافرت در قطار، هواپيما، و يا حتي كوهنوردي، استفاده كنيم.

۵- نظر سنجي هاي بر خط. اين خدمات به شما امكان دريافت بازخور از بازديدكنندگان را به سادگي و سرعت زياد مي دهد و براي تجارت هاي كوچكي كه بودجه براي تحقيقات بازار ندارند مناسب است. نظر سنجي هاي بر خط مي توانند باز خور از مشتري و كارمندان را فراهم سازند. امروزه، ايجاد چنين نظر سنجي هاي بر خط به سهولت وجود دارد و شما مي توانيد به راحتي آنها را اجرا و از نتيجه آنها استفاده كنيد.

۶- محتواي چندرسانه اي. امروزه دسترسي به اينترنت پر سرعت در اكثر مناطق فراهم شده است. اين ارتباط هاي پر سرعت به ما اجازه مي دهند تا از محتواي چندرسانه اي حجيم كه دسترسي به آنها از طريق اينترنت تا ۵ سال پيش غير ممكن بود، استفاده كنيم. يكي از فراگيرترين اين نوع محتوا، ويدئوي ديجيتالي است. هركسي امروزه به راحتي مي تواند تكه اي فيلم ويدئويي بسازد و آن را از طريق اينترنت به نمايش گذارد. و ما هم آن را دوست داريم كه تماشا كنيم. اينگونه وب سايت هائي كه اقدام به پخش محتواي ويدئويي مي كنند، ترافيك بازديد كننده بسيار زيادي خواهند داشت.

۷- سايت هاي اجتماعي. معمولا به عنوان پاتوق جوانان مورد استفاده قرار مي گيرند، مانند سايتهاي www.myspace.com ، www.bebo.com ، www.facebook.com ، كه معمولا از داشتن ميليون ها بازديدكننده و عضو، بهره مند هستند. امروزه بازارياب ها به ارزش اينگونه سايت ها پي برده اند و در محدوده هاي تخصصي تر نيز، اينگونه سايت ها در حال شكل گيري هستند. امروزه سايتهاي اجتماعي براي مادران، كودكان، دانشجويان دانشگاه، حرفه اي ها و بسياري از قشرهاي اجتماعي ديگر وجود دارند. اينگونه سايت ها، محفل هايي جهت همفكري افرادي كه تفكرات مشابه دارند ايجاد مي كنند تا آنها اين تفكرات، ايده ها، منابع، تجارب، تصاوير، ويدئو، موسيقي و هر چيز مشترك ديگر را با سايرين به اشتراك بگذارند.

۸- دهان به دهان. امروزه بازاريابي دهان به دهان در حال رشد بسيار سريعي است. بازارياب ها درك كرده اند كه قدرت ۱۰ مشتري كه در پاتوق هاي خود از خدمات آنها تعريف مثبت كنند، بسيار زياد است و بسيار قيمتي است. حتي استفاده از وبلاگ جهت اعلام در سطح وسيع تر نيز بسيار موثرتر خواهد بود. بسياري از تجارت ها در حال كم كردن بودجه تبليغات سنتي خود و اختصاص آن به جلب بيشتر مشتريان فعلي خود هستند به اين اميد كه آنها از طريق دهان به دهان، خدمات آنها را تبليغ كنند و حتي امكاناتي نيز براي اينگونه مشتريان كه راحت تر اين كار را انجام دهند، فراهم مي كنند.

۹- موتورهاي جستجو. پس از Email، جستجو پر كاربردترين ابزار مورد استفاده در اينترنت است. به همين دليل، موردتوجه بسياري از بازارياب ها و بنگاه هاي تبليغاتي است. وب سايت و

مقاله استراتژي بازاريابي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۱:۱۲ ] [ مينا ]

چكيده :

اين مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان را شرح مي‌دهد. معيارهاي ارزيابي عملكرد، ارتباط بين ارزيابي عملكرد با ارزشيابي مشاغل و حقوق و مزايا، فنون مختلف ارزيابي عملكرد، اهداف، مكان و زمان ارزيابي عملكرد، خصوصيات شخصيتي ارزياب و ساير نكات و جزئيات انجام ارزيابي عملكرد از جمله مباحث اين مقاله هستند.

– مقدمه

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند كه از نتايج عملكرد روزانه خود آگاه باشند. اين مسأله در مورد افراد وجه ديگري هم پيدا مي‌كند و آن اينست كه افراد علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوي ديگر سازمان نيز محق است نظرات خود را در مورد منابع انساني سازمان كه از اصلي‌ترين سرمايه‌هاي سازمان بشمار مي‌روند ابراز داشته و به اطلاع ايشان برساند. از طرف ديگر از كاركناني كه از انتظارات سازمان در مورد خويش بي‌اطلاع هستند چگونه مي‌توان انتظار داشت كه در جهت رفع و جبران كاستي‌هاي گذشته اقدام نمايند؟ در همين راستا بايد متذكر شد كه در اغلب موارد كاركنان، سازمان يا دست‌كم مدير مستقيم خود را مسئول و مسبب افت يا ضعف عملكرد خود مي‌دانند. دلايل اصلي نياز سازمان‌ها به انجام ارزيابي عملكرد افراد عبارتند از:

تشويق عملكردهاي مطلوب و نهي از عملكردهاي نامطلوب كاركنان

پاسخ به اين نياز افراد كه «حق دارند از نظرات كارفرما در مورد عملكرد خود مطلع باشند».

شناسايي افرادي كه قابليت ارتقاء دارند و يا مستحق افزايش دستمزد و مزاياي جانبي هستند.

نياز سنجي آموزشي كاركناني كه جهت ارتقاء يا جبران كاستي‌ها نياز به آموزش دارند.

امكان بازنگري مشاغل و پست‌هاي سازماني.

۲- دلايل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزيابي عملكرد

اغلب سازمان‌ها با انجام ارزيابي عملكرد افراد مخالف هستند و عمده نگراني سازمان‌ها نيز اينست كه مبادا افراد در اثر اطلاع از قضاوت كارفرما نسبت به عملكرد خود، رنجيده خاطر شده و اين مسأله منجر به كاهش بازدهي، سرخوردگي و نهايتاً افت بازدهي سازمان گردد. ليكن چنانچه ارزيابي عملكرد بجاي آنكه بر مبناي احساسات آني ارزياب باشد، بر مبناي حقايق انجام گردد، و از سوي ديگر افراد نيز با ديد مثبت و واقع نگر به آن نگاه كنند و سعي در جبران كاستي‌ها ي گذشته در جهت افزايش عملكرد خود نمايند، اين نگراني بيجا و بي‌مورد است.

افراد چنانچه از هدف اصلي كارفرما از ارزيابي عملكرد خود، در جهت تغيير روش‌هاي غير استاندارد به روش‌هاي مطلوب (كه موجب افزايش بازدهي افراد نيز مي‌گردد) آگاه گردند قاعدتاً نه تنها در مقابل ارزيابي و نتيجه آن جبهه‌گيري نخواهند كرد، بلكه علي‌الاصول افراد علاقه دارند كه از جايگاه واقعي خود در سازمان مطلع شوند (حتي اگر بر خلاف نظرايشان باشد). البته اين اظهارات بدين معني نيست كه قطعاً جلسه ارزيابي، بدون تنش برگزار خواهد شد و افراد با انتقاد صرف از عملكرد خود براحتي و سادگي برخورد مي‌نمايند، اما استفاده از روشهاي علمي ارزيابي اولاً موجب كاهش تنش جلسات شده و ثانياً باعث ايجاد نيرويي در افراد در جهت تغيير و بهبود روشهاي غير استاندارد گذشته خواهد شد. قاعدتاً افراد در ابتدا، در مواجهه با اين موضوع تصور خواهند كرد كه اين روش نيز يكي از ابزار‌هاي كنترلي سازمان است و در مقابل آن جبهه‌گيري خواهند كرد.

۳- ميانگين زماني ارزيابي عملكرد

ميانگين زماني ارزيابي عملكرد كاركنان، بطور متوسط يك يا حداكثر دو بار در سال توصيه مي‌گردد. اگر فاصله زماني بين دو ارزيابي زياد باشد ممكن است خيلي از مواردي كه مي‌توانند در ارزيابي موثر واقع شوند فراموش گردند و از طرف

مقاله ارزشيابي عملكرد افراد


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۰:۳۳ ] [ مينا ]

مقدمه

روان‌شناسي صنعتي دانش بررسي رفتار انسان در محيط كار است. اين دانش مي‌كوشد تا با به اجرا گذاشتن نتايج و روش‌هاي روان‌شناختي به كارگران و سازمان‌ها كمك نمايد. به اين شاخه از روان‌شناسي گاه روان‌شناسي كار و روان‌شناسي شغلي هم گفته مي‌شود.از جمله مباحث مطرح در اين شاخه از روان‌شناسي مي‌توان به رفتار سازماني، توسعه و بالندگي سازمان، مشاوره شغلي وحرفه‌اي، روان‌شناسي مصرف كنندگان، روان‌شناسي تبليغات و بازاريابي، روان‌شناسي منابع انساني، روان‌شناسي استخدامي، روان‌شناسي بهره‌وري اشاره كرد.

اين رشته را در امريكا تحت عنوان industrial and organizational psychology و در اروپا تحت عنوان work psychology مي‌‌شناسند.

اين رشته يكي از رشته‌هاي كاربردي در دانشگاه‌ها مي‌‌باشد. فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند كمك زيادي به صاحبان صنايع و سازمانها در جهت تعالي و رشد سازماني واحد آن‌ها بكنند.

در ايران اين رشته از سال ۷۴ در دانشگاه‌هاي دولتي اصفهان و اهواز راه اندازي شده است و تاكنون دانشگاههاي آزاد هم در اين رشته دانشجو مي‌‌گيرند. از استادان داراي مدرك دكترا دراين رشته مي‌توان از دكتر حسين شكركن (دكتراي روان‌شناسي صنعتي از بركلي امريكا محل خدمت دانشگاه شهيد چمران اهواز). دكتر ابوالقاسم نوري (دكتراي روان‌شناسي صنعتي از كويينز انگلستان ومحل خدمت دانشگاه اصفهان) دكتر بهزاد رمضاني(استاد مدعو دانشگاه تهران)دكتر محمود ساعتچي (دكتراي مشاوره با گرايش صنعتي وسازماني از اله اباد هند.ومحل خدمت دانشگاه طباطبايي) نام برد. از كارشناسان زبده وداراي سابقه كاري عملي در زمينه روان‌شناسي صنعتي و سازماني مي‌‌توان از اصغر محمدي نام برد كه با سابقه‌ترين كارشناس روان‌شناسي صنعتي در ايران مي‌‌باشد.

مفهوم رضايت شغلي در سازمان:

همانطور كه گفته شد نيازهاي فرد، محرك و برانگيزاننده او در اقدام به كار جهت رفع اين نيازها مي‌باشد. اما چرا برخي از مردم بيشتر از ديگران كار مي‌كنند؟(رابينز۱۳۶۹) در اين مورد معتقد است كه توانايي انگيزش هر دو در اين ميان نقش مهمي بازي مي‌كنند و با وجود انگيزش، افراد فعاليت بيشتري انجام مي‌دهند. وي انگيزش را ميل كار كردن تعريف مي‌نمايد و از ديدگاه او كار بايد بتواند برخي از نيارهاي افراد را برآورده سازد. اگر هدفي براي فرد از ارزش و اهميت بيشتري برخوردار باشد فرد براي دستيابي به آن فعاليت بيشتري انجام خواهد داد. تا حدي‌كه همتايان بااستعدادتر را از ميدان بدر كند.(كبيري۱۳۶۹ ص۵۰) برآورده شدن رضايت خاطر فرد را به‌وجود مي‌آورد و اين احساس رضايت منجربه تحريك فرد براي تلاش بيشتر و كارآيي مطلوب‌تر مي‌شود. اگر انتظارات فرد از حرفه‌اش برآورده شود و به هدفي كه از انتخاب شغل خود داشته است برسد در او ايجاد رضايت شده و خود را موفق احساس ‌مي‌كند.

كوهلن: ۱معتقد است اگر انگيزه‌هاي اصلي و مهم فرد در زمينه شغل او و كارهايي كه انجام مي‌دهد ارضاء شوند هرچه فاصله بين نيازهاي شخصي فرد و ادراك يا نگرش او نسبت به توانايي بالقوه شغل براي ارضاء اين نيازها كمتر باشد رضايت شغلي نيز زياد خواهد بود.(ساعتچي۱۳۷۲ ص۲۴)

وجود انگيزش در شغل براي ادامه اشتغال لازم و ضروري است و اگر فرد به شغل خود علاقمند نباشد و در انجام وظايفش برانگيخته نشود ادامه حرفه برايش ملامت‌آور خواهد بود. ولي برآورده شدن نيازها از طريق حرفه احساس رضايت نسبت به شغل ايجاد مي‌شود.بسته به اهميت و شدت وجود نياز و ميزان ارضاء آن توسط حرفه، احساس رضايت نيز بيشتر خواهد بود.

هاپاك: Happock رضايت شغلي را مفهومي پيچيده و چندبعدي تعريف مي‌كند كه با عوامل رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد. تنها يك عامل موجب رضايت شغلي نمي‌شود بلكه تركيب معيني از مجموعه عوامل گوناگون سبب مي‌گردند كه فرد در لحظه معيني از زمان از شغلش احساس رضايت نمايد و به خود بگويد كه از شغلش راضي است و از آن لذت مي‌برد. فرد با تأكيدي كه‌بر عوامل مختلف از جمله درآمد، ارزش اجتماعي شغل، شرايط كار

مقاله احتياجات روحي كارگر


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۰:۰۹ ] [ مينا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است

خرید فالوور و لایک

سامانه تبادل بازدید

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  / ربات افزایش فالوور عضوگرام