انواع مقاله جديد

انواع مقاله جديد
دانلود مقاله تحقيق دانشگاهي
نويسندگان
لينک دوستان
آمار
امروز : 0
ديروز : 0
افراد آنلاين : 5
همه : 0

براي اينكه تعريف روشن‌تري از مهيت و دامنه جامعه شناسي شهري به دست دهيم مي‌توانيم بگوييم، تجزيه و تحليل شهر به عنوان يك واقعيت اجتماعي موضوع جامعه شناسي شهري است. بنابراين جامعه شناسي شهري ، كليه مسائل اجتماعي جامعه شهر نشين را دربر خواهد گرفت. يكي از واقعتهاي اساسي ، رابطه از تحت جامعه با ساير واقعيتهاي اجتماعي است، مانند رابطه تراكم جمعيت و سازمانها و شيوه تفكر و زندگي اجتماعي.

نگاه اجمالي

بدون اينكه بخواهيم كليه جنبه‌هاي جامعه شناسي شهري را مورد بحث و بررسي قرار دهيم، منظور اين است كه اهميت و ماهيت ملاحظات جامعه شناسي بر مسائل شهري روشن شود و برخي اطلاعات مربوط به اجتماع شهرها كه اختصاصا معناي خاصي در بر دارد و نيز روشهاي بررسي مسائل شهري را مورد مطالعه قرار گيرد. در عمل ، امروز شهرسازان ، معماران و مهندسان تاسيسات شهري بيش از پيش به ميزان قابل توجهي از ره آورد جامعه شناسي شهري استفاده مي‌كنند و مفهوم شهر سازي و شهرنشيني را منحصر به جنبه معماري آن نمي‌دانند.

بنابراين لازم است زبان مشتركي نيز آنها را به يكديگر پيوند دهد تا به درستي نظرات يكديگر را درك كنند و در بهبود زندگي اجتماع شهرنشيني از آن استفاده كنند. اما براي اينكه به درستي بدانيم جامعه شناسي شهري چيست و مشتمل بر چه مباحثي است بهتر است قبلا به عنوان ياد آوري جامعه شناسي را بطور كلي تعريف بكنيم. پس جامعه شناسي ، مطالعه علمي واقعيتهاي اجتماعي است كه از سه جنبه ريخت شناسي ساختاري و فرهنگي و رواني مورد بحث و مطالعه قرار گيرد.

اختصاصات شهر

اگر از جنبه مادي و خارجي را مورد نظر قرار دهيم، شهر بدوا انبوهي از افراد انساني و فضايي را كه در آن سكونت گزيده‌اند شامل مي‌شود. در اينجا نظم جاري مربوط به مسائل زير در خور توجه است. جمعيت شهري (از نظر تعداد ، تراكم ، تركيب و ساختمان و تحول) ، طرز پراكندگي و قرار گرفتن جمعيت در فضاي شهر اصول تمايز بين قسمتهاي مختلف فضاي شهر و تاثيرات آن بر زندگي اجتماعي افراد و گروههايي كه در آن زندگي مي‌كنند. از جهت ديگر ، شهر عبارتست از يك سازمان اجتماعي پيچيده است. يعني ، شهر تنها از تجمع افراد تشكيل نمي‌شود بلكه مشتمل بر گروههاي مختلفي ، مانند خانواده ، طبقات اجتماعي ، كارگاهها و كارخانه‌ها ، گروههاي نژادي ، انجمن‌هاي مختلف و غيره است.

مي‌توان سخن از يك نوع «روحيه شهري» يا «فرهنگ شهرنشيني» به ميان آورد كه با خوصيات اجتماعات غير مشابه فرق دارد. به عبارت ديگر ، سبك زندگي و شيوه فكر كردن و بروز احساسات و عواطف كه بر حسب جوامع و منطق مختلفي كه شهر جزئي از آن است متفاوت و بر حسب تارخ و خوصيات شهرها متغير است، ويژگيهايي به زندگي شهرنشيني بخشيده است كه خاص اجتماع مورد نظر يعني شهر است. مثلا استقلال افراد در مقابل سنن و آداب ، در شهرها افزايش مي‌يابد و پذيرش افكار جديد ، مدپرستي ، خلاقيت ، نوآوري و تسامح فزوني مي‌گيرد. نكته ديگر اينكه ، شهر را نبايد واحد مستقل و مجزا از جامعه دانست، يعني نمي‌توان آن را از واحدهاي ديگر وابسته به آن جداگانه مورد مطالعه قرار داد. زيرا:

اولا شهر با منطقه‌اي كه در آن واقع شده است ارتباط كامل دارد. يعني از يكسو خوصيات منطقه در شهر تاثير مي‌گذارد و از وي ديگر شهر به تدريج كم و بيش خوصيات شهري خود را به منطقه‌اي كه خود جز آن است انتقال مي‌دهد و در حقيقت منطقه و شهر عكس العمل‌هاي متقابلي در برابر يكديگر دارند.

دوم آنكه ، شهر با يك كشور و كل اجتماعي كه جزئي از آن است پيوند و وابستگي دارد، زيرا ساخت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور در شهر منعكس مي‌شود. سوم آنكه ، شهر با نوع تمدن نظام اجتماعي كه ملت و كشور را فرا گرفته است ارتباط كامل دارد.

جامعه شناسي شهري و مسائل اجتماعي شهر

سكونت در “شهر” آثاري بر زندگي فردي و جمعي انسان‌ها مي‌گذارد كه از حدود دو قرن پيش تاكنون، موضوع تأمل انديشمندان اجتماعي بوده است…

سكونت در “شهر” آثاري بر زندگي فردي و جمعي انسان‌ها مي‌گذارد كه از حدود دو قرن پيش تاكنون، موضوع تأمل انديشمندان اجتماعي بوده است. چند وجهي بودن اين اثرات و نيز فرايندها و جريانات موجود در درون اجتماعات شهري، متفكران بسياري را از علوم مختلف به خود مشغول داشته است.

مقاله جامعه شناسي شهري

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۴:۳۱ ] [ مينا ]

در اين مقاله با جلوه هايي از سيره ي اخلاقي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم آشنا مي شويم. آداب معاشرت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در ميان جمع گشاده رو در تنهايي سيمايي محزون و متفكر داشت. صلي پيامبر اكرم

هرگز به روي كسي خيره نگاه نمي كرد و بيشتر اوقات چشم هايش را به زمين مي دوخت. در سلام كردن به همه حتي بردگان و كودكان پيش دستي مي كرد. اغلب دو زانو مي نشست و پاي خود را جلوي هيچ كس دراز نمي كرد هرگاه به مجلسي وارد مي شد نزديك ترين جاي خالي را اختيار مي كرد. اجازه نمي داد كسي جلوي پايش بايستد ويا برايش جا خالي كند. سخن همنشين خود را قطع نمي كرد وبا او طوري رفتار مي كرد كه او تصور مي كرد هيچ كس نزد رسول خدا از او گرامي تر نيست.

بيش از حد لزوم سخن نمي گفت. آرام و شمرده سخن مي گفت و هيچ گاه زبانش را به دشنام و ناسزا آلوده نمي ساخت. در حيا و شرم بي مانند بود. هر گاه از رفتار كسي آزرده مي شد ناراحتي در سيمايش نمايان مي شد ولي كلمه ي گله و اعتراض بر زبان نمي آورد. از بيماران عيادت مي كرد ودر تشييع جنازه حضور مي يافت. جز در مقام دادخواهي اجازه نمي داد كسي در حضور او عليه ديگري سخن بگويد يا به كسي دشنام بدهد يا سخن چيني كند.

روزي چند نفر از يهوديان بر او وارد شدند و لا لحني دو پهلو سلام كردند حضرت در جواب آنان گفت : و عليكم. عايشه متوجه قصد آنان شد و با عصبانيت به پرخاش و ناسزاگويي پرداخت. حضرت فرمود: عايشه آرام بگير و بد زباني نكن مگر نمي داني خدا مهرباني با همه را دوست دارد.

بخشش و گذشت

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم بد رفتاري و بي حرمتي نسبت به خود را نديده مي گرفت. كينه ي كسي را در دل نگاه نمي داشت و درصدد انتقام بر نمي آمد. روح نيرومندش كه در سطح بسيار بالاتر از انفعالات نفساني و عقده هاي روحي قرار داشت عفو و بخشايش را بر انتقام ترجيح مي داد. حساسيتش در مقابل نا ملايمات از حد حزن و اندوه تجاوز نمي كرد. در جنگ احد آن همه وحشي گري و اهانت كه به جنازه ي عموي ارجمندش حمزة بن عبدالمطلب روا داشته بودند و از مشاهده آن به شدت رنجيده بود دست به عمل متقابل با كشتگان قريش نزد و بعدها كه به آن ها و از آن جمله هند – زن ابوسفيان – دست يافت در مقام انتقام بر نيامد.حتي ابوقتاده انصاري را كه مي خواست زبان به دشنام آنان بگشايداز بدگويي منع كرد.

پس از فتح خيبر جمعي از يهوديان كه تسليم شده بودند غذايي مسموم براي حضرت فرستادند. او از سوء قصد و توطئه آنان آگاه شد اما آنان را به حال خودشان رها كرد. بار ديگر زني از يهود به چنين عملي دست زد و خواست زهر در كامش كند او را نيز عفو كرد. عبدالله بن ابي سر دسته ي منافقان كه با اداي كلمه ي شهادت مصونيت يافته بود در باطن امراز اينكه با هجرت رسول اكرم به مدينه بساط رياست او برچيده شد دشمني آن حضرت را در دل مي پرورانيد و با يهوديان مخالف نيز سرو سري داشت و از كارشكني و كينه توزي و شايعه سازي عليه رسول اكرم فروگذار نمي كرد.هم او بود كه در غزوه ي بني المصطلق مي گفت : چنان چه به مدينه برگشتيم اين طفيلي هاي زبون را (مقصودش مهاجرين است) از خانه ي خود بيرون مي رانيم. ياران رسول اكرم كه دل پر خوني از او داشتند بارها اجازه خواستند او را به سزاي اعمالش برسانند. آن حضرت نه تنها اجازه نمي داد بلكه با كمال مدارا با او رفتار مي كرد و در حال بيماري به عيادتش رفت و سر جنازه اش حاضر شد و بر او نماز گذارد. در مراجعت از غزوه ي تبوك جمعي از منافقان در سوء قصدي به جان حضرت خواستند مركبش را رم بدهند تا در پرتگاه سقوط كند و با اين كه همگي صورت خود را پوشانده بودند آنان را شناخت و با همه ي اصرار يارانش اسم آنان را فاش نساخت و از مجازاتشان صرف نظر كرد.

حريم قانون

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم از هر نوع بد رفتاري كه به شخص مقدسش مي شد چشم پوشي مي كرد ولي در مورد اشخاصي كه به حريم قانون تجاوز مي كردند مطلقا گذشت نمي كرد و در اجراي عدالت و مجازات متخلف ، هر كه بود،مسامحه روا نمي داشت؛ زيرا قانون عدل ، سايه ي امنيت اجتماعي و حافظ كيان جامعه است و نمي شود آن را بازيچه و دستخوش افراد هوس ران قرار داد و جامعه را فداي فرد كرد. در فتح مكه ،زني از قبيله ي بني مخزوم دزدي كرد. خويشاوندانش اجراي مجازات را ننگ خانواده ي اشرافي خود مي دانستند و به تكاپو افتادند بلكه بتوانند مجازات را متوقف سازند. اسامة بن زيد را كه مانند پدرش نزد رسول خدا محبوبيت خاصي داشت، وادار كردند به شفاعت برخيزد. او همين كه زبان به شفاعت گشود، رنگ صورت رسول خدا از شدت خشم برافروخته شد و با عتاب فرمود: چه جاي شفاعت است ، مگر مي توان حدود قانون خدا را بلا اجرا گذاشت ؟ و دستور مجازات را صادر كرد. اسامه متوجه غفلت خود شد و از لغزش خود عذر خواست و طلب مغفرت كرد. حضرت براي اين كه فكر تبعيض در اجراي قانون را از ذهن مردم بيرون كند، به هنگام عصر در ميان جمع به سخنراني پرداخت و لا اشاره به موضوع روز چنين فرمود:

«اقوام و ملل پيشين دچار سقوط و انقراض شدند بدين سبب كه در اجراي عدالت، تبعيض روا مي داشتند. هرگاه يكي از طبقا ت بالا مرتكب جرم مي شد، او را از مجازات معاف مي كردند و اگر كسي از زير دستان به جرم مشابه آن مبادرت مي كرد، اورا مجازات مي كردند. قسم به خدايي كه

مقاله در مورد آداب معاشرت

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۴:۰۷ ] [ مينا ]

فنون تجزيه و تحليل سيستمها

متداولترين فنون و تكنيكهايي كه آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند عبارتند از:

 • بررسي تقسيم كار
 • بررسي جريان كار
 • بررسي جا و مكان
 • كنترل فرمها
 • كنترل اسناد و سيستمهاي بايگاني
 • اندازه گيري كار
 • برنامه ريزي شبكه اي ( پرت , سي پي ام , پي دي ام )

تعريف جدول تقسيم كار

تعريف : جدول تقسيم كار جدولي است كه نشان مي دهد كاركنان سازمان در يك مدت معين, چه كارهايي را انجام مي دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن اين كارها مي كنند .

مزاياي تهيه جدول تقسيم كار

 • كسب آگاهي از بار واقعي كار و نحوه توزيع آن در عمل
 • شناخت محلهاي تراكم كار از يك طرف و تراكم نيروي انساني از طرف ديگر
 • آگاهي از تكرارها و تداخلهاي وظيفه اي
 • آگاهي از نحوه اختصاص وقت به هر يك از وظايف و فعاليتها
 • آگاهي از نحوه تطبيق نوع و ماهيت وظيفه با تخصص كاركنان
 • كسب اطلاع از اوقات اضافي كاركنان
 • آگاهي از تعداد واقعي نيروي انساني مورد نياز
 • ارزشيابي كار كاركنان
 • به دست آوردن مبنايي جهت تعيين حقوق و دستمزد كاركنان

مراحل تهيه و تنظيم جدول تقسيم كار

 1. انتخاب واحد بررسي
 2. تهيه ليست وظايف كاركنان
 3. تهيه ليست فعاليت هاي واحد
 4. تهيه جدول تقسيم كار براي وضع موجود
 5. تجزيه و تحليل جدول تقسيم كار در وضع موجود و كشف نقايص وايرادات آن
 6. تهيه جدول تقسيم كار پيشنهادي

مرحله اول – انتخاب واحد بررسي

آناليست در شروع كار بايستي كل سازمان را به واحدهاي كوچك تقسيم كند و جدول تقسيم كار را براي هر يك از واحدها به طور جداگانه تنظيم نمايد .

مرحله _ تهيه ليست وظايف كاركنان

ليست وظايف كاركنان عبارت است از ليستي كه نشان ميدهد هر يك از كاركنان يك واحد سازماني در يك مدت معين چه وظايف و عملياتي را انجام مي دهد و چه مقدار وقت صرف انجام آنها مي كند .

مرحله سوم _ تهيه ليست فعاليت هاي واحد

ليست فعاليت ها عبارت است از: صورتي از كليه فعاليتهايي كه در يك واحد سازماني انجام مي شود. اين ليست مجوعه فعاليتهايي اساسي و عمده اي كه كاركنان آن واحد سازمان انجام مي دهند , درج مي گردد.

 

مرحله چهارم _ تهيه جدول تقسيم كار براي وضع موجود

در اين مرحله , آناليست با استفاده از اطلاعاتي كه در دو مرحله قبلي فراهم آورده است , به تهيه و تنظيم جدول تقسيم كار مي پردازد .

مرحله پنجم _ تجزيه و تحليل جدول تقسيم كار

نمونه اي از سولات قابل طرح در مرحله تجزيه و تحليل جدول تقسيم كار از اين قرارند:

 • آيا كليه فعاليت هايي كه در اين واحد انجام مي شود, به اين واحد تعلق دارد؟
 • كدام يك از فعاليتها, بيشترين وقت واحد را ميگيرند و آيا لازم است كه اين مقدار وقت, صرف انجام آنها شود؟
 • چه مقدار از وقت , صرف انجام كارهاي غير ضروري مي شود؟ منظور از كار غير ضروري, كاري است كه انجام آن در تامين هدف سازمان اثري ندارد.
 • آيا از تخصص و مهارت افراد, استفاده مناسب به عمل مي آيد ؟
 • آيا كار به طور مساوي بين افراد تقسيم شده است ؟
 • آيا وظايفي كه به كاركنان ارجاع مي شود , تا حدود زيادي با يكديگر بي ارتباط هستند ؟
 • آيا تخصصها خيلي محدود و وظايف , بيش از اندازه به اجزا تقسيم شده اند .
 • آيا در تقسيم وظايف, به روحيه, علاقه, نگرش و ويژگيهاي شخصي شاغلين توجه شده است؟
 • آيا در تعيين افرادي كه با يكديگر در ارتباط مستقيم كاري هستند , به وجود علايق مشترك و تشابه شخصيتي ميان آنها توجه شده است ؟

آيا در انجام وظايف تكرار و تداخل وجود دارد ؟

مقاله فنون تجزيه و تحليل سيستمها


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۳:۴۲ ] [ مينا ]

سلامت سازماني

چكيده :

مفهوم سلامت سازماني مفهوم بي نظيري است كه به ما اجازه مي دهد تصوير بزرگي از سلامت سازمان داشته باشيم. در سازمانهاي سالم، كارمندان متعهد و وظيفه شناس و سودمند هستند و از روحيه و عملكرد بالايي برخوردارند.
سازمان سالم جايي است كه افراد با علاقه به محل كارشان مي آيند و به كاركردن در اين محل افتخار مي كنند. درحقيقت سلامتي سازمان از لحاظ فيزيكي، رواني، امنيت، تعلق، شـــــايسته سالاري و ارزشگذاري به دانايي، تخصص، و شخصيت ذي نفعان، و رشد دادن به قابليتهاي آنها و انجام وظايف محول شده از سوي فراسيستم هاي خود در اثربخشي رفتار هر سيستمي تاثير بسزايي دارد. در اين مقاله سعي شده است مفهوم سلامت سازماني، ويژگيهاي سازمان سالم، مولفه هاي سلامت سازماني، كاركردهاي سيستم براي حفظ سلامت خود، و تحقيقات انجام شده در اين زمينه به بحث و بررسي گذاشته شود و نتايج و پيشنهادات عملي در اين زمينه بيان گردد.

مقدمه
آموزش و پرورش به عنــــوان اساس و زيربناي توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي هر جامعه است، امروزه در اغلب كشورها آموزش و پرورش صنعت رشد قلمداد مي شود و پس از امور دفاعي بيشترين بودجه دولتي را به خود اختصاص مي دهد. از آنجايي كه بخش قابل توجهي از آموزش و پرورش در مدارس صورت مي گيرد مدارس به عنوان يك نظام اجتماعي حساس و مهم، از جايگاه خاصي برخوردارند. مدارس در صورتي خواهند توانست وظيفه خطيري را كه به دوش آنهاست به نحواحسن انجام دهند كه سازمانهاي سالم و پويايي باشند.
به نظرمايلز سلامت سازماني عبارت است از دوام و بقاي سازمان در محيط خود و سازگاري با آن و ارتقا و گسترش توانايي خود براي سازگاري بيشتر. ازنظر لايدن و كلينگل سلامت سازماني يك مفهوم تقريباً تازه اي است و شامل توانايي سازمان براي انجام وظايف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان مي گردد. يك سازمان سالم جايي است كه افراد مي خواهند در آنجا بمانند و كار كنند و خود افرادي سودمند و موثر باشند.

بنابراين، مدارس سالم موجبات انگيزش و علاقه مندي به كار را در معلمان به وجود آورده و از اين طريق اثربخشي خود را بالا مي برند.

ازطرفي ديگر، جو سازماني سالم و حمايتگر باعث اعتماد بيشتر افراد و روحيه بالاي آنان و بالطبع باعث افزايش كارايي معلمان مي شود كه افزايش كارايي معلمان به نوبه خود عامل مهمي در افزايش اثربخشي مدرسه محسوب مي شود.
مطلب ديگري كه در كنار مفهوم سلامت سازماني توجه به آن حائزاهميت است نقش مديريت به عنوان عامل اصلي ايجاد و ارتقاي سطح سلامت در سازمان است. در مدارس مديران وظايفي دارند كه براي انجام آن بايستي نقشهاي سازماني و روابط بين فردي و اهداف مدرسه را به طور روشن بفهمند و درجهت تامين نيازهاي اعضاي مدرسه و ارباب رجوع تلاش كنند و سازمان مدرسه را قادر به برخورد موفقيت آميز با نيروهاي داخلي و خارجي كرده تا بتواند نيروهاي مخرب را نيز درجهت هدف اصلي سازمان هدايت كرده و با تامين اهداف مدرسه، سودمندي و ادامه حيات آن را تضمين كنند.

مفهوم سلامت

سلامت به معني فقدان بيماري و نارسايي در ارگـــانيسم است.
مايلز معتقد است صرف نظـــــر از اشكالاتي كه مفهوم ارگانيسم پنداري سازمان و نوع آرماني بودن مفهوم سلامت كامل به بار مي آورند. رويكرد سلامت سازماني از لحاظ فهم پوياييهاي سازمانها و پژوهش و كوشش جهت بهسازي آنها، مزاياي علمي قابل ملاحظه اي دارد.
سلامت سازماني
سلامت سازماني را مايلز در سال ۱۹۶۹ تعريف كرد و ضمن پيشنهاد طرحي براي سنجش سلامت سازمانها، خاطرنشان كرد كه سازمان هميشه سالم نخواهدبود. به نظر او سلامت سازماني اشاره مي كند به دوام و بقاي سازمان در محيط خود و سازگاري با آن و ارتقا و گسترش توانايي خود براي سازش بيشتر.
عباس زاده ويژگيهاي سازماني كه جو سالمي دارد را به شرح زير بيان مي كند:
در مبادله اطلاعات قابل اعتماد است؛
داراي قابليت انعطاف و خلاقيت براي ايجاد تغييرات لازم برحسب اطلاعات به دست

مقاله سلامت سازماني

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۳:۱۵ ] [ مينا ]

تأثيرات محيطي بر رفتار مشتري

اهداف يادگيري: بعد از مطالعه اين فصل شما بايد به مطالب زير پي ببريد:

 • معني فرهنگ و ويژگي مهم آن.
 • ماهيت ارزش هاي فرهنگي به طور كلي مانند ارزش هاي اصلي، كه توسط مشتريان آمريكايي حفظ مي شوند.
 • تأثيري كه آن ارزش هاي فرهنگي بر رفتار مشتري مي گذارد.
 • وبعلت تغييرات فرهنگي، بازاريابان بايد اين تغييرات را كنترل كنند و از اين تغييرات سود ببرند.
 • اهميت دانش فرهنگي بر رفتار مشتري در توسعه برنامه هاي بازاريابي مؤثر بين المللي.

براي توسعه يك رقابت تبليغاني براي قهرمان آمريكايي، خط توليد جين هاي سنگ شورwrangler ، انجمن او تحقيقات روانشناسي را براي فهم ارتباط مشتريان با لباس هاي جين شروع كرد واينكه چگونه wrangler اين ارتباط را بوجود مي آورد . بعد ازانجام چندين مصاحبه ۴۵ دقيقه تا يك ساعتي آنها فهميدند كه چيزي را ازدست داده اند. آنها فهميدند كه مردم درمحيط فرهنگي مان چيزي را استفاده مي كنند. ارزش هاي فرهنگي با نيازهاي احساسي ما در تقابل مي باشندتا بر رفتارما تأثير بگذارند و ما را مجبور به انتخاب محصولات نمايند كه خودمان انتخاب كرده ايم. بنابراين انجمن چندين مردم شناس فرهنگي را به كار گرفت تا تحقيقات عيني را در خانه ها، مغازه ها، خيابانها و مكان هاي فروش مانند بنگاه ماشين انجام دهند. Wrangler توليد كننده جين هايي بود كه گاوچرانان آنها را مي پوشيدند. انتروپولوژيست ها (مردم شناسان) به نمايشات گاوبازي، بارهاي غربي، پيك نيك ها و ساير مكانهايي رفتند كه در آن افراد از لباس هاي جين استفاده مي كردند. ارزش پوشنده توليدات Wrangler مانند مردم شهري از طبقه كاگر بود. چه شهري و چه روستايي آمريكايي هاي قشر كارگر به موارد زير اهميت مي دهند.

 • اجتماع، وفاداري گروهي، دوستان، خانواده و ارزش افراد در جامعه.
 • سنت درارتباط مداوم با گذشته،ورزشها،ذات وماهيت كارها،فعاليت هاي بيروني و سنتي مردان
 • مسئوليت، اعتماد به نفس و صادق بودن در كار.

در اواخرسال ۱۹۷۰ و اوايل سال۱۹۸۰ اين گروه ها با مشكلات زيادي رو برو بودند اما رئيس جمهور شدن ريگان و بازرگشت آنها به ارزش هاي قديمي بر آنها احساس ارزشمند بودن مي داد. لوي صاحب فروشگاه جين مردانه بود ولي با خريداران زن سرو كار داشت اما شركت بين المللي Wrangler سابقه خوبي در غرب داردكه شامل شيكاگو، داكوتاو American Hero نمود. تبليغات به كارگران كمك كرد و كارگران واقعي كارخانجات فولاد، آتش نشانان و تعميركاران كشتي را نشان داد.با توجه به وجود موسيقي تركيبي سادگي تبليغات مورد توجه آمريكايي ها قرار گرفت كه هرگز به Wrangler فكر نكرده بودند. نقش Wrangler در ميان خرده فروشان و مشتريان باعث افزايش فروش شده بود. ما تحقيق خود را در مورد عوامل محيطي مرتبط با مصرف كنندگان با اولين ديد با عوامل محيطي توانست به بازاري براي فروش جين هايش دست يابد. در اين فصل ما نقش و تأثير فرهنگي را در رشدا ستراتژي هاي بازاريابي بررسي مي كنيم. بعد از تعريف و تعيين فرهنگ، ارزشهاي اساسي فرهنگي مصرف كننگان آمريكايي بايد مشخص شود. همچنين در اين فصل و فصل بعد مي بينيم كه تغييرات فرهنگي وجود دارند و اين مسأله منجر به بررسي تغيير فرهنگي و تأثير آن بررفتار مشتري مي گردد. در نهايت رفتار مشتريان داراي دو فرهنگ در برابر بازاريابي بين المللي بحث مي شود.

تعريف فرهنگ

بيان تنها يك تعريف از آن مشكل است و همينطور بيان ارتباط آن با درك و شناخت مشتريان نيز مشكل مي باشد . با وجود اين به دو معني زير توجه كنيد:

…مجموعه ا ي است پيچيده كه شامل دانش، اعتقاد، هنر، اصول اخلاقي، سنت و ساير توانايي ها و عادات ديگري است كه توسط بشر يا اعضاي جامعه حاصل شده است.

…راهي آشكار از زندگي گروهي از مردم و برنامه كامل آنها براي زندگي.

بنابراين فرهنگ چيزي است كه از لحاظ اجتماعي آموخته شده و اعضاي يك جامعه همگي در آن سهيم اند.

فرهنگ شامل اجزاي مادي و غير مادي است. فرهنگ غير مادي شامل لغاتي است كه مردم استفاده مي كنند و نيز شامل عقايد و عادات و سنت هايي است كه همگي آن را دارند و فرهنگ مادي شامل تمام مواد فيزيكي مي گردد كه تغيير كرده اند و توسط مردم به عنوان ابزار، ماشين، جاده و مزارع استفاده مي شوند. در يك محيط بازاري و درمتن رفتار- مشتري، ساخته هاي فرهنگ مادي شامل تمام محصولات و خدماتي مي شود كه توليد و مصرف مي شوند. مانند مؤسسات بازاريابي، سوپرماركت ها و غيره. فرهنگ غير مادي شامل روشي است كه در آن مشتري در سوپرماركت ها محصولات جديد تر و بهتر را مي خرد. اهميت فرهنگ در فهم رفتار بشري اين است كه فهم ما را در مورد اين مسأله زياد مي كند كه مردم چيزي بيشتر از شيميدان، فيزيكدان و زيست شناس مي باشند. واگرچه تمام مشتريان

مقاله تأثير محيط بررفتار مشتري

 

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۴۲:۵۴ ] [ مينا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است

خرید فالوور و لایک

سامانه تبادل بازدید

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  / ربات افزایش فالوور عضوگرام